Αρχείο ετικέτας ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΣ Β΄( 641/2-668 )

.

ΚΩΝΣΤΑΣ Β

Κώνστας Β΄ ( 642-668 )

 .

……….Ὁ Κώνστας Β΄, γεννήθηκε στὶς 7 Νοεμβρίου τοῦ 630, καὶ ἔγινε Αὐτοκράτορας τὸ 641 ἤ 642, σὲ ἡλικία 12 χρόνων. Κυβέρνησε ἐπισήμως ὡς Κωνσταντῖνος, ὄνομα τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται ἄλλωστε στὰ νομίσματα τῆς βασιλείας του.» Ὡστόσο, ἦταν εὐρέως γνωστός μὲ τὸ ὄνομα Κώνστας. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΩΝΣΤΑΣ Β΄( 641/2-668 )