Αρχείο ετικέτας ΕΔΕΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΛΕΛΟΒΩΝ (ΜΠΑΛΤΑΝΕΖΙ) 23-24 ΜΑΪΟΥ 1944

,

Λάφυρο.Το γερμανικό Steyr 1500 της Χ Μεραρχίας του ΕΔΕΣ
Λάφυρο.Το γερμανικό Steyr 1500 της Χ Μεραρχίας του ΕΔΕΣ

,

Στὶς 23 Μαῒου 1944, Γερμανοί, δυνάμεως περίπου τάγματος, ἐπιτίθενται κατὰ τοῦ αὐχένα τοῦ Προφήτη Ἠλία Νικολιτσίου (Λάκκα Θεσπρωτικοῦ) ὅπου ἔχει ἀκροβολιστεῖ ὁ 2ος λόχος τοῦ 24 ΣΠ/ΕΔΕΣ μὲ σκοπὸ νὰ καταλάβουν τὴν ζωτικῆς σημασίας θέση τοῦ Ὑψώματος Μετσίτια. Οἱ προπαρασκευστικὲς βολὲς ποὺ ἐξαπέλησε τὸ γερμανικὸ πυροβολικό ἦταν καταιγιστικές. Τὸ μόνο πλεονέκτημα γιὰ τοὺς ἀμυνόμενους ἦταν ἡ μεγάλη κλίση τοῦ ἐδάφους καὶ τὸ δύσβατο καὶ πετρῶδες τῆς συστάσεως τοῦ ἐδάφους ποὺ δημιουργούσαν μία φυσικὴ κατὰ κάποιο τρόπο ὀχύρωση. Ταυτόχρονα ὅμως τὸ γυμνὸ καὶ πετρῶδες ἔδαφος ἀποτελοῦσε καὶ μειονέκτημα, διότι τὸ γερμανικὸ πυροβολικὸ μποροῦσε ἀπὸ τὴν τοποθεσία Σιοῦρος νὰ ἐκτελῇ ἀκριβεῖς βολὲς ἀπό θέση ἀσφαλείας. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΛΕΛΟΒΩΝ (ΜΠΑΛΤΑΝΕΖΙ) 23-24 ΜΑΪΟΥ 1944