Αρχείο ετικέτας ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ – ΥΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (1826)

,

Ὁ Γέωργιος Καραϊσκάκης ὁρμᾶ ἔφιππος πρὸς τὴν Ἀκρόπολη. Δημιουργία τοῦ Γ. Μαργαρίτη - 1844-45 - . Ἴδρυμα Ε. Κουτλίδη.
Ὁ Γέωργιος Καραϊσκάκης ὁρμᾶ ἔφιππος πρὸς τὴν Ἀκρόπολη. Δημιουργία τοῦ Γ. Μαργαρίτη – 1844-45 – . Ἴδρυμα Ε. Κουτλίδη.

 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ – ΥΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (1826)

 

……….[ ]Πώς να μην θαυμάσει κάποιος τον άνδρα ο οποίος κατόρθωσε να ενώσει τα άρρυθμα εκείνα στίφη εν μέσω τόσης αναρχίας και εναντιώσεως, και πώς να μην τραβήξει την προσοχή στην δική μας γενεά η αταραξία τής γενναίας του ψυχής, η οποία υπό το βάρος τόσων ευθυνών και κινδύνων, δεν έπαψε να έχει πεποίθηση στην μεγάλη της αποστολή, υψώνοντας την σημαία τής ενώσεως, ως την μόνη τής Ελλάδος σωτηρία. Όπως έγραφε και στον Κολοκοτρώνη «….Στρατηγὲ καὶ ἀδελφέ! (…) πρέπει νὰ δείξωμεν εἰς τοὺς Ἕλληνας καὶ εἰς τοὺς ξένους, ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς ἑνώσεώς μας εἶναι τὸ κοινὸν τῆς Πατρίδος ὅφελος….». Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ – ΥΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (1826)