Αρχείο ετικέτας ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΔΗΣ-Η ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

Ὁ Γεώργιος Μόδης στὴν πρώτη ἐπάνω σειρὰ, πρῶτος ἀπό δεξιὰ, μαζί μὲ ἄλλους μακεδονομάχους.
Ὁ Γεώργιος Μόδης στὴν πρώτη ἐπάνω σειρὰ, πρῶτος ἀπό δεξιὰ, μαζί μὲ ἄλλους μακεδονομάχους.

,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΔΗΣ-Η ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

……….Ὁ Μακεδονομάχος Γεώργιος Χρήστου Μόδης, εἶναι ὁ πιὸ αὐθεντικός διηγηματογράφος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, ἐξαιρετικός λογοτέχνης, καὶ ἡ πρώτη πηγὴ γιὰ τὰ γεγονότα ποὺ διαδραματίστηκαν στὸν μακεδονικὸ χῶρο ἀπό τὶς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΔΗΣ-Η ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ