Αρχείο ετικέτας ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣ Ο ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ- Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΣΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

.

Αλέξανδρος Διάκος –  Ο πρώτος πεσών Αξιωματικός τού Στρατού Ξηράς (Πεζικού)

 .

…«Κύριε Διοικητά, σᾶς ζητῶ γιὰ χάρη, νὰ μὲ τοποθετήσετε στὸ πιὸ ἐπικίνδυνο σημεῖο. Ποῦ θὰ ξαναβρῶ μιὰ τέτοια εὐκαιρία γιὰ νὰ ἐκδικηθῶ τοὺς τύραννους καὶ νὰ βροντοφωνάξω σ’ ὅλο τὸν κόσμο πὼς ἡ Δωδεκάνησος ἐλευθερώνεται ;»… Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣ Ο ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ- Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΣΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΚΑΛΠΑΚΙ 1940 Η VIII (ΟΓΔΟΗ) ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ

.

ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
,
Ἡ VIII (ὀγδόη) Μεραρχία, συντρίβει τοὺς Ἰταλούς

.

……….Μέσα στὴν νύχτα, ἔφτασε στὸ γραφεῖο τοῦ μεράρχου καὶ ὁ συνταγματάρχης Μαυρογιάννης. Ἦταν ὁ διοικητὴς πυροβολικοῦ τῆς Μεραρχίας, ἀλλά καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπιμελήθηκε τὴν ὀργάνωση τοῦ ἐδάφους στὴν ζώνη εὐθύνης του. Ὁ συγκεκριμένος ἀξιωματικός, ὑπῆρξε σὲ μεγάλο βαθμό, ὁ θεμελιωτὴς τῆς νίκης τοῦ Καλπακίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΛΠΑΚΙ 1940 Η VIII (ΟΓΔΟΗ) ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΠΟΣ

.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ   ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ  ΕΠΟΣ

.

.

γράφει ὁ Δημήτριος Τσιρόγλου

 .

.

……….Ἀπορηματικὴ καὶ ἐνθουσιώδης μέχρι παραληρήματος ἦταν ἡ ἀντίδραση τῶν ἐλεύθερων καὶ ἀγωνιζομένων λαῶν καὶ κρατῶν τῆς ὑφηλίου στὴν ἡρωϊκὴ ἀντίσταση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ δὴ τῆς 1ης ‘’σιδηρᾶς καὶ ἀκάμπτου’’ Μεραρχίας καὶ ὅλου τοῦ Β΄ Σώματος Στρατοῦ. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΠΟΣ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΤΟΥ 1940

.

Ἑλληνίδες στὴν μάχη τῆς Κρήτης
Ἑλληνίδες στὴν μάχη τῆς Κρήτης

..

Οἱ Ἑλληνίδες τοῦ Σαράντα
Σκαρφάλωναν ψηλότερα πρὸς τὴν Ἱστορία

 .

Ανχη (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

.

«Μεσολογγίτισσες, Σουλιώτισσες,

στεριᾶς’ καὶ θάλασσας

Ἑλληνοπούλες·

ἀνασκιρτῆστε σήμερα

καὶ μπᾶτε στὸ χορὸ!

καὶ δῶστε τὸ μαντήλι

σὲ κεῖνες ποὺ προβαίνουν

γυναῖκες τῆς τιμῆς!

Ὅμοιές σας πάντα!

Οἱ Ἑλληνοποῦλες εἶναι τοῦ Σαράντα

κι ἀκολουθοῦμε μεῖς!»

 Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΤΟΥ 1940

ΡΟΥΠΕΛ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΗΡΩΕΣ

.

ΡΟΥΠΕΛ
ΡΟΥΠΕΛ

.

ΡΟΥΠΕΛ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΗΡΩΕΣ 

.

……….«Eδωδά, στο Ρουπέλιον των Βυζαντινών, πολλές φορές σταμάτησαν άλλοτε οι Μακεδόνες τους Σκύθες, νίκησαν οι Ακρίτες τους Ούννους και τους Βουλγάρους. Συνέχεια ανάγνωσης ΡΟΥΠΕΛ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΗΡΩΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

..

 

Ἰωάννης Μεταξᾶς

 

……….Οἱ καθηγητὲς του, στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων, τὸν χαρακτήριζαν «ἁπλό στὴν σκέψη», ἀναφερόμενοι στὴν ἱκανότητά του νὰ μὴν «χάνεται» σὲ δαιδαλώδεις διαδρομὲς  κατὰ τὴν ἀνάλυση ἑνὸς προβλήματος. Ὑπολόγιζε τὶς λεπτομέρειες μὲ ἀκρίβεια, ὑπομονή καὶ σχολαστικότητα,  χωρίς νὰ ἔχει ἔλλειψη τόλμης καὶ  ἀποφασιστικότητας. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ’40…

.

731 ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ..

 

……….1941.—Αι λυσσώδεις επιθέσεις των Ιταλών κατά των υψωμάτων Μπρέγκου Ράπιτ, καί 731,  είς το μέτωπον  Τρεμπεσίνας, διαδέχονται η μία την άλλην καί δεν σταματούν ούτε τη νύχτα. Ο διοικητής του δεξιού υποτομέως της ελληνικής αμύνης συνταγματάρχης Κετσέας Θ.,εκπέμπει την λακωνικήν διαταγήν. «Τηρήσατε θέσεις σας μέχρις εσχάτων». Οι διοικητές των μαχομένων επί των ως άνω υψωμάτων ελληνικών τμημάτων απαντούν υπερηφάνως: «Μείνατε ήσυχοι! Δεν θα περάσουν». Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ’40…

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1940

.,

,

……….Μία ὀμάδα Ἰταλῶν στρατιωτῶν στὰ  βουνά τῆς Βορείου Ἠπείρου, προχωροῦν πρὸς τὰ σύνορα ὅταν ἀκούγεται μία φωνή.

«Ἕνας Ἕλληνας ἀξίζει ὅσο δέκα Ἰταλοί»! Συνέχεια ανάγνωσης ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1940