Αρχείο κατηγορίας ΩΔΕΣ

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

,

,

Ύμνος στην Αθηνά

 

Τσακνάκης Αθανάσιος

 

 

Των φιλοσόφων το καύχημα,                                                 Αθηνά Παρθένος,

και τεχνιτών το στερέωμα,                                                                 Κόρη Εργάνη,

επιστημόνων ενίσχυση,                                                            Σώτειρα Διογενής,

καλλιτεχνών θεία έμπνευση,                                                       Πάναγνη Κυρία,

ορθολογίας το έναυσμα,                                                        Αθηνά η Πάνσοφη, Συνέχεια ανάγνωσης ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ