Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ-ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ


Αδριανούπολις

Αδριανούπολη ή Εντιρνέ.

.

Πόλη τής Ανατολικής Θράκης κτισμένη στην συμβολή των ποταμών Άρδα, Τούντζα και Έβρου. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ