Αρχείο κατηγορίας ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ (+18/2/1880)

,

,

Ὁ Ἕλληνας ζωγράφος τοῦ Καπιτωλίου τῶν  Η.Π.Α. Κωνσταντῖνος Μπρουμίδης

……….Στὶς 18 Φεβρουαρίου τοῦ 1880, ἀπεβίωσε ὁ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς ζωγράφος, Κωνσταντῖνος Μπρουμίδης στὸ σπίτι του, στὴν Οὐάσιγκτον D.C. τῶν ΗΠΑ, σὲ σχετικὴ ἔνδεια. Γνωστὸς  ὡς ὁ «Μιχαὴλ Ἄγγελος τοῦ Καπιτωλίου» τῆς Πρωτεύουσας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὁ Κωνσταντῖνος Μπρουμίδης, ζωγράφισε τὸ πλέον φιλόδοξο ἔργο του, μία νωπογραφία ἐκτάσεως τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων τετραγωνικῶν μέτρων, ἡ ὁποία καλύπτει τὸν θόλο τοῦ Καπιτωλίου, καὶ φέρει τὸν τίτλο: “ Ἡ ἀποθέωση τοῦ Οὐάσιγκτον”.  Ἐξαιρετικὸς γνώστης  τῆς τέχνης τοῦ δημιουργεῖν τρισδιάστατες ψευδαισθήσεις σὲ μορφὲς ζωγραφισμένες σὲ ἐπίπεδες ἐπιφάνειες, ὁ Κωνσταντῖνος Μπρουμίδης  σχεδίασε καὶ τὶς τοιχογραφίες στοὺς διαδρόμους τοῦ πρώτου ὀρόφου τῆς πτέρυγας τῆς Γερουσίας στὸ Καπιτώλιο, οἱ ὁποῖοι πρὸς τιμὴν του, ὀνομάστηκαν “Διάδρομοι Μπρουμίδη”. Τὸ ἔργο του, ὁλοκλήρωσε, τῷ 1865. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ (+18/2/1880)