Αρχείο ετικέτας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1935 ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΣΙΓΑΝΤΕ

,

Σκηνή από την δίκη των ηγετικών στελεχών τού αποτυχόντος πραξικοπήματος τής 1ης Μαρτίου 1935. Διακρίνονται στην πρώτη σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά οι: Χριστόδουλος Τσιγάντες, Ιωάννης Στεφανάκος, Χρήστος Τριανταφυλλίδης και Ιωάννης Τσιγάντες. (Φωτ. “Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους”, Τόμος ΙΕ΄, σελ. 364).

 

……..Τὰ γεγονότα τῆς 1ης Μαρτίου 1935, ἦταν ἡ συνέχεια μίας σειρᾶς ἐκτροπῶν (πραξικοπημάτων κλπ), τὰ ὁποία εἶχαν ξεκινήσει στὰ μέσα Αὐγούστου τοῦ 1916, μὲ τὸ γνωστὸ ὡς «Κίνημα  Ἐθνικῆς Ἀμύνης» στὴν βόρειο Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς εἰκοσαετίας, ἐπικράτησε τὸ κομματικὸ μῖσος, τὸ ὁποῖο δίχασε ἀπὸ τότε τὸν ἑλληνικὸ λαό, ἀλλὰ καὶ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις, μὲ τραγικὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν χώρα. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1935 ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΣΙΓΑΝΤΕ