Αρχείο κατηγορίας ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΘΡΑΚΗΣ 1920-1927

.

Ή Ραιδεστὸς κατὰ τὴν ἀπελευθέρωση τὸ 1920
Ή Ραιδεστὸς κατὰ τὴν ἀπελευθέρωση τὸ 1920

.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ  ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΘΡΑΚΙΚΗ 1920-1927

,

……….Βάσις κυρία ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐστηρίχθησαν πάντοτε τὰ ἐπιχειρήματα τῶν διεκδικούντων καὶ ἀμυνομένων καὶ ἀγωνιζομένων ὑπέρ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θρᾲκης ὑπῆρξεν ἡ Ἐλληνικότης αὐτῆς.

……….Ταύτην τὴν ἐγνώριζον πολὺ σαφῶς ὄχι μόνον οἱ τοῦρκοι, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ὅλοι οἱ διαμφισβητοῦντες αὐτὴν γείτονες καὶ ταύτην προσεπάθησαν κατὰ καιροὺς νὰ ἐπισκιάσωσιν,  οἱ μὲν τοῦρκοι διὰ τῆς πρὸ τοῦ Βαλκανικοῦ πολέμου πολιτικῆς τῶν καταπιέσεων καὶ κυρίως τοῦ ἐποικισμοῦ εἰς ἐπίκαιρα σημεῖα τούρκων, προσεπάθησαν δὲ νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἐθνολογικὴν μορφὴν ἀφ’ ἑνὸς μὲν διὰ τοῦ ἐκτοπισμοῦ τῶν Ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν εἰς τὴν Μικρὰν Ἀσίαν ἀφ’ ἐτέρου δὲ διὰ τῆς στρατολογίας τοῦ ἀκμαίου ἄρρενος πληθυσμοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ εὕρισκε τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπὸ τὰς δυσκόλους συνθῆκας τῆς ζωῆς ὑπὸ τὰς ὁποίας ἐξηναγκάζοντο νὰ διάγουν.

……….Ἐκτὸς ὅμως τῶν τούρκων ὑπῆρχον καὶ οἱ βούλγαροι, οἱ ὁποῖοι ὀνειροπολοῦντες πάντοτε τὴν πραγματοποίησιν τῆς συνθήκης τοῦ Ἁγ. Στεφάνου, προσεπάθουν ἀφ’ ἑνὸς μὲν διὰ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Μακεδονο-Αδριανοπολίτικου κομιτάτου ἐν τουρκία καὶ βουλγαρία, ἀφ’ ἐτέρου δὲ διὰ τῆς θαυμασίως ὀργανωμένης προπαγάνδας τῶν ἐν τῷ ἐξωτερικῷ, νὰ τρομοκρατήσουν μὲν πολλάκις ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν τὸν ἐγχώριον (Ἑλληνικὸν) πληθυσμὸν διὰ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ κομιτάτου, νὰ διαδώσουν δὲ συγχρόνως μεταξὺ τῶν εὐπίστων Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν τὴν γνώμην ὅτι μέγα μέρος τῆς Θρᾲκης καὶ κυρίως τὸ γειτνιάζον πρὸς τὴν βουλγαρίαν, κατωκεῖτο ὑπό βουργάρων…


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τὴν ΘΡΑΚΗ μας μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria .com .

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΗ ΘΥΣΙΑ

.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

.

Χρυσόστομος Σμύρνης, ἡ ἀποσιωπημένη θυσία.

.

……….Ἡ ἀνάμνηση τῆς ὑπέροχης αὐτοθυσίας του, ἑνὸς μαρτυρικοῦ τέλους, ποὺ μόνο ὁ Χρυσόστομος μποροῦσε νὰ ὑπομείνῃ, δὲν ἀφήνει τὴν πληγὴ νὰ κλείσῃ, τὴ λήθη νὰ σβήσῃ τὸ παρελθόν. Ὁ Χρυσόστομος ἦταν ὁ Παλαιολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας κι ἀκόμη πιὸ μεγάλος. Ὁ τελευταῖος τῆς στρατιᾶς τοῦ μαχόμενου Κλήρου μας· κι ἔπεσε στὶς ἐπάλξεις – στὴν πύλη τοῦ Ρωμανοῦ.  Συνέχεια ανάγνωσης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΗ ΘΥΣΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΩΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

.

Δείγματα τουρκικοῦ “πολιτισμοῦ”

.

Τουρκικοὶ ἰσχυρισμοὶ γιὰ ὠμότητες Ἑλλήνων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας

,

  Χάρη Τσιρκινίδη

,

Οἱ τοῦρκοι, γιὰ ν’ ἀντιμετωπίσουν τὴ γενικὴ διεθνὴ κατακραυγὴ τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων γιὰ τὰ ἐγκλήματα γενοκτονίας σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν, τὰ ὁποῖα τὸ 1921 ἔφτασαν στὸ ζενίθ τῆς βαρβαρότητας Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΩΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΜΕ ”ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ” ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

.

.

Ακολουθεί μια διάλεξη τού Κάρτσιου Βασίλειου που δόθηκε στην Θεσσαλονίκη, στην Νομαρχιακή αίθουσα “Αλέξανδρος”. Αυτά που θα ακολουθήσουν στην ομιλία του κυρίου Κάρτσιου, αν μη τι άλλο, δημιουργούν μεγάλη εντύπωση αλλά  και ιστορικούς προβληματισμούς που μας ωθούν να ξανανοίξουμε τα βιβλία. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕ ”ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ” ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

.

Ο χορός των κατασκόπων, το όργιο της προπαγάνδας και τα εγκληματικά σχέδια

 .

*της Φωτεινής Τομαή

……….Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ απόφαση τού Αρείου Πάγου γά επανάληψη τής δίκης των Έξι προκάλεσε το ενδιαφέρον γιά ανάσυρση των οικείων φακέλων βάσει τού συστήματος ηλεκτρονικής  διαχείρισης τού Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου ΥΠΕΞ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιά είναι τα νέα στοιχεία που οδήγησαν απογόνους των θυμάτων να προσφύγουν στο ανώτατο δικαστήριο τής χώρας προκειμένου να κρίνει την αθωότητα  των κατηγορουμένων, γιατί αγνοούμε το περιεχόμενο των δικαστικών φακέλων τής πολύκροτης εκείνης δίκης.

……….Εκείνο που εντοπίσαμε, πάντως, και έρχεται γιά πρώτη φορά στο φως, είναι ότι σε εκείνη την ιδιαίτερα κρίσιμη από κάθε άποψη περίοδο γιά την χώρα μας, οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα επεξεργάζονταν από τότε αυτονόμηση τής Μακεδονίας. Η δεύτερη έκπληξη οφείλεται στο γεγονός ότι τα σχέδια αυτά προέρχονταν από την εταίρο μας σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιταλία…
Συνέχεια ανάγνωσης Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

ΝΤΙΑΜΑΝΤΑ ΓΚΑΛΑΣ , ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ …


.

Ντιαμάντα Γκαλάς

 .

 Η Ελληνοαμερικανίδα ερμηνεύτρια Ποντιακής καταγωγής, τραγουδάει μοιρολόγια γιά τις γενοκτονίες των Ποντίων και των Αρμενίων*

……….Όσοι θυμούνται την παράσταση τής Νταμιάντα Γκαλάς  στην Λυρική Σκηνή, πριν από μερικά χρόνια, γνωρίζουν πως οι ιστορίες της δεν διασκεδάζουν τον ακροατή, οδηγούν όμως την ψυχή του στους λαβύρινθους τής συλλογικής μνήμης. Τον οδηγούν στην κάθαρση! Συνέχεια ανάγνωσης ΝΤΙΑΜΑΝΤΑ ΓΚΑΛΑΣ , ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ …