Αρχείο κατηγορίας ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ (12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1945)

,

,

……….[ ] Τὴν κυβέρνηση ἐκπροσώπησαν οἱ Ι. Σοφιανόπουλος, Π. Ράλλης καὶ Ι. Μακρόπουλος, ἐνῷ τὸ Ε.Α.Μ. οἱ Γ. Σιάντος, Δ. Παρτσαλίδης καὶ Η.Τσιριμῶκος. Σύμφωνα μὲ αὐτήν, οἱ κομμουνιστὲς  συμφώνησαν νὰ παραδώσουν τὸν ὁπλισμό τοῦ Ε.Λ.Α.Σ., νὰ ἀφήσουν ἐλεύθερους ὅλους τοὺς ὁμήρους καὶ νὰ παραδώσουν τοὺς  καὶ νὰ παραδώσουν τοὺς χαρακτηρισμένους ἀπὸ αὐτοὺς ὡς δοσιλόγους, γιὰ νὰ δικαστοῦν ἀπό τὰ ἀρμόδια δικαστήρια. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ (12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1945)