Αρχείο κατηγορίας ΧΙΟΣ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Γυναῖκα τῆς Χίου πηγή http://chiospapyros.gr/el/dept_21.html
Γυναίκα τῆς Χίου

Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ

.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο Χριστόφορου Πλάτωνος Καστάνη σὲ μετάφραση Χρήστου Γιατράκου. Ἐκδόσεις ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (σελ. 65,67,68).

.

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

.

……….«….Οἱ τοῦρκοι χρησιμοποιοῦν αἰμοδιψὴ κυνηγόσκυλα γιὰ νὰ ξετρυπώσουν τοὺς φυγάδες ἀπὸ τὶς σπηλιὲς καὶ τοὺς γκρεμούς. Οἱ Ἑβραῖοι, βοηθοῦν ἐπίσης στὴν ἀνακάλυψη καὶ σφαγὴ τῶν ἀθώων Χιωτῶν…….Ὅταν ἀποτύχουν τὰ ἄλλα μέσα, τὸ κυνηγόσκυλο ψάχνει ὅ,τι καὶ ὅπου δὲν μποροῦν Ἑβραῖος καὶ ὁ Τοῦρκος. Οἱ φυγάδες δεχόμενοι τὴν ἐπίθεση τοῦ ζώου, ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὶς τρύπες τους τρέχοντας καὶ ἀμέσως σφάζονται ἤ ὁδηγοῦνται στὸ φρούριο γιὰ νὰ ἐκτελεσθοῦν δημόσια, πρὸς εὐχαρίστηση τῶν Τουρκισσῶν καὶ Ἐβραίων κυριῶν…» Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ