Αρχείο ετικέτας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

.

Οπλιτοδρομία Ελλήνων. Έργο τού Τομ Λόβελ (Tom Lovell (1909 – 1997) » Greek Contestants Wearing Heavy Armor Race For Fame And Olive Wreath)
Οπλιτοδρομία Ελλήνων. Έργο τού Τομ Λόβελ (Tom Lovell (1909 – 1997) » Greek Contestants Wearing Heavy Armor Race For Fame And Olive Wreath)
Η συμμετοχή των αρχαίων Μακεδόνων στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην
Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά
.

Υπό τού Νικολάου Μάρτη
Τέως Υπουργού
Προέδρου τής Μακεδονικής Εστίας
.

Περιληπτική αναφορά στην συμμετοχή των Μακεδόνων στις Ολυμπιάδες και στην Ελληνική και Ελληνιστική πολιτιστική ανάπτυξη. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ