Αρχείο κατηγορίας ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ 33ης ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

.

Ὁ βράχος τοῦ Ἁγίου Ἰλαρίωνος
Ὁ βράχος τοῦ Ἁγίου Ἰλαρίωνος.

.

Ἐφημερίδα “ΑΛΗΘΕΙΑ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΥΠΡΟΣ 1974/Ἡ Μάχη στὸν Ἅγιο Ἰλαρίωνα Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

..

Τοῦ ἱερέως Θεωνᾶ, λοχία τότε στὴν 33η μοῖρα καταδρομῶν ὑπὸ τὴν διοίκηση τοῦ ἥρωα Γεωργίου Κατσάνη, ποὺ ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγίου Ἰλαρίωνος στὶς 21/7/1974.

.

……….Τὸ πρωϊνὸ τῆς 20ης Ἰουλίου 1974, μᾶς βρίσκει στὸ κτίριο τοῦ ΡΙΚ στὴ Λευκωσία, ὅπου δεχόμασταν καταιγιστικὰ πυρᾶ ἀπό τὰ μαχητικὰ τουρκικὰ ἀεροπλάνα, χωρὶς εὐτυχῶς καμμία ἐπιτυχία. Πρίν συνεχίσω, ἀναφέρω ὅτι ἀπό τὴν ἡμέρα ποὺ ἐκδηλώθηκε τὸ πραξικόπημα, εἴχαμε πληροφορηθεῖ ὅτι ἀναμενόταν τουρκικὴ εἰσβολὴ ἀπὸ τὴν θαλάσσια περιοχὴ Ἀμμοχώστου. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ 33ης ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (+13/7/1913)

 

,

Προσωπογραφία τοῦ ἥρωα ἀπὸ τὸν ζωγράφο Τρικογλίδη Ἰωάννη..

.

Ὁ ἡρωικὸς θάνατος τοῦ Ἰωάννη Βελισσαρίου στὸ θρυλικὸ ὕψωμα 1.378 στὶς 13 Ἰουλίου 1913 κατὰ τὸν Β΄ Βαλκανικὸ Πόλεμο.

..

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα γιὰ τὸν Ἥρωα.

……….Σὲ αὐτὸν ἐπιφύλασσε ἡ μοίρα ἐπί κεφαλῆς τῶν ἠμιθέων εὐζώνων του, κατὰ τὴν γνώμη ἐπιζώντων συμπολεμιστῶν του, νὰ συνδέσῃ τὰ ἐνδοξότερα κατορθώματα τῆς Φυλῆς τῶν πολέμων 1912-1913 μὲ τὴν φυσιογνωμία του, ὥστε ἡ προτομὴ του νὰ ἐπισκιάζῃ ὅπου κι ἄν στηθεῖ καὶ αὐτοὺς ἀκόμα τοὺς ἀνωτέρούς του σὲ βαθμό. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (+13/7/1913)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ I ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «Η ΣΙΔΗΡΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑ»

.

μικρασιατικο+μετωπο[1]
Μικρασιατικὸ μέτωπο.Στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικοὶ. Φωτογραφία 1922 κοντὰ στὸ Ἀφιὸν Καραχισάρ

.

.Ἡ «Σιδηρᾶ Μεραρχία»

 Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος

Δρ. Νεώτερης καὶ Σύγχρονης Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 .

Ἡ I Μεραρχία Πεζικοῦ συγκροτήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Λάρισα στὶς 19 Μαρτίου 1897, μερικὲς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Ἑλληνο-τουρκικοῦ πολέμου. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μακρᾶς Ἱστορίας της ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀξιόμαχες μονάδες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ἀκολούθως θὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὴν παρουσίαση τῶν σημαντικοτέρων στιγμῶν τῆς ἔνδοξης πορείας της. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ I ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «Η ΣΙΔΗΡΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑ»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

.

Λαϊκὴ εἰκόνα ποὺ ἀπεικονίζει τὴν μάχη τοῦ Σαγγαρίου.

Στρατηγικὰ καὶ τακτικὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν Μικρᾶ Ἀσία

 ,

……….Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἀποβιβάσθηκε στὴν Σμύρνη τὸν Μάϊο τοῦ 1919 κατόπιν Συμμαχικῆς συναινέσεως, μὲ ἀποστολὴ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν τάξη στὴν περιοχὴ αὐτὴ καὶ νὰ προστατεύσῃ τὸ πολυπληθὲς Ἑλληνικὸ στοιχεῖο. Τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 1919 μέχρι τὸν Μάϊο τοῦ 1920, χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐπιχειρήσεις τοπικοῦ χαρακτῆρος γιὰ τὴν έκκαθάριση τῆς κατεχομένης περιοχῆς. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΡΩΣΙΑ-1919

.

ΤΟ ΕΣΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ.,

………..Ἡ ἀποστολὴ Ἑλληνικῶν στρατευμάτων στὴ Μεσημβρινὴ Ρωσία στὶς 14 Ἰανουαρίου τοῦ 1919, ἦταν ἡ πρώτη ὑπερπόντια ἐκστρατεία τῆς χώρας μας. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΡΩΣΙΑ-1919

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ 1950-1955

.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΕΑΣ.

……….Στὶς 25 Ἰουνίου 1950, ἡ Ν.Κορέα δέχτηκε αἰφνιδιαστικὴ εἰσβολὴ ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς Β.Κορέας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατάληψη τῆς Σεοῦλ μέσα σὲ τέσσερεις μέρες.  Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ 1950-1955

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 17-06-1821

.

Καρπενισιώτης Αθανάσιος 17-6-1821
Ο Αθανάσιος Καρπενησιώτης μάχεται. Χρωμολιθογραφία από το λεύκωμα του Σπυρίδωνος Λάμπρου, βασισμένη σε λιθογραφία του Γερμανού ζωγράφου Peter von Hess

,

……….Τα εις Μολδαυΐαν ευρισκόμενα σώματα, υπό τους Αθανάσιον Καρπενησιώτην, Ιωάννην Κοντογόνην, Γεώργιον Σοφιανόν, Σφαέλλον, Απόστολον Σταύρακαν με 1000 περίπου Κρητικούς, Δαγγλιόστρον και Μίγκλερην, άτινα είχον οχυρωθή εις το Σκουλένι,  εδέχθησαν την επίθεσιν τού Κεχαγιάμπεη, όστις επήλθε με 2.000 πεζούς, 4.000 ιππείς καί 6 κανόνια. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 17-06-1821

Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ’40 ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΤΟΥ

.

.

……….Στην κορυφή τού μπροστινού μας βουνού ήταν το Μοναστήρι των Ασπραγγέλων. Εκεί ο θρυλικός Κωστάκης, είχε εγκαταστήσει ένα βαρύ κανόνι. Το είχε καμουφλάρει και κτυπούσε με θαυμαστή ακρίβεια τούς Ιταλούς. Τούς ετάραξε. Τα σμήνη των Ιταλικών αεροπλάνων, πετούσαν επάνω από τούς Ασπραγγέλους, σαν σφήκες και άγρια σερσέγγια, χωρίς να μπορούν να βρουν στόχο και να βουλώσουν το κανόνι. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ’40 ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΤΟΥ