Αρχείο ετικέτας ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ

Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 1941-1944

,

.

Η βουλγαρική κατοχή σε Μακεδονία και Θράκη  1941-1944

.
ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ

……….Η εισβολή των Βουλγάρων στην Βόρεια Ελλάδα και η κατάληψη τής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απετέλεσε κάτι το πρωτοφανές και παράξενο από την πλευρά Διεθνούς Δικαίου. Η Βουλγαρία κατέλαβε επαρχίες ενός κράτους προς το οποίο δεν είχε κηρύξει τον πόλεμο, ούτε ήλθε σε εχθροπραξίες μαζί του, ούτε τού απηύθυνε οιανδήποτε προειδοποίηση ή τελεσίγραφο, ούτε διετύπωσε κάποια αξίωση. Σιωπηρά ακολούθησε τα γερμανικά στρατεύματα ο βουλγαρικός στρατός, με πλήθος διοικητικών αρχών, εγκαταστάθηκε μέχρι τον ποταμό Στρυμόνα, και ενσωμάτωσε την περιοχή αυτή στην βουλγαρική διοίκηση. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 1941-1944