Αρχείο ετικέτας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Η ΠΟΛΥΚΥΜΑΝΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ

..

Ἀλκιβιάδης, ἡ πολυκύμαντη ζωὴ ἑνὸς  χαρισματικοῦ καὶ ἀνήθικου Ἀθηναίου.

.

 .
Δημήτρη Μπελέζου, ἱστορικοῦ.
,
,
,
……….Ἀναμφίβολα ὁ Ἀλκιβιάδης ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς χαρακτηριστικότερες μορφὲς τῆς κλασικῆς Ἀθήνας. Ὁ χαρακτῆρας του ἦταν ἕνας παράξενος συνδυασμὸς ἐξαιρετικῶν προτερημάτων καὶ μεγάλων ἐλαττωμάτων.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Η ΠΟΛΥΚΥΜΑΝΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ