Αρχείο ετικέτας ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ

image1
.

Η Σαμοθράκη και ο «Μέγας Κατακλυσμός»:

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά την 9η και 8η π. Χ. χιλιετία

.

 

                                                                                                Δρ. Χρήστος Μητσάκης

mitsakis_christos@hotmail.com

.

Οι αρχαίοι Σαμοθράκες και ο «μέγας κατακλυσμός»

.

……….Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης (90-30 π. Χ.) στο πέμπτο βιβλίο, παράγραφος 47, του έργου του «Ιστορική Βιβλιοθήκη», μάς παρέχει μία μοναδικής αξίας πληροφορία, η οποία, επειδή αναφέρεται στην απώτερη προϊστορία, εκλαμβάνεται ενδεχομένως ως μυθοπλασία και δεν τυγχάνει, δυστυχώς, της δέουσας προσοχής. Μία όμως προσεκτική ανάγνωση της σχετικής παραγράφου δείχνει πως πρόκειται για την καταγραφή της αρχαιότερης, ίσως και παγκοσμίως, ανάμνησης ιστορικού γεγονότος. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ