Σύνδεσμοι

ΜΝΗΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

,

οδός Φιλικής Εταιρείας

,

Μνήμες Θεσσαλονίκης – Οδός Φιλικής Εταιρείας 

 

Πανοραμικὴ φωτογραφία στὴν ὁποία τὸ κυρίαρχο θέμα της Συνέχεια ανάγνωσης ΜΝΗΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

.

Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

Ἡ λαξευμένη ἐρημιὰ μὲ τὴν ζωγραφισμένη ἱστορία μένουν ἐκεῖ γιὰ νὰ σουβλίζουν τὴν καρδιὰ τοῦ ἐπισκέπτη.

τοῦ Γιώργη Πρίντζιπα, συγγραφέα

Περιεχόμενα: 

Ὁ χῶρος- Ὁ τόπος- Οἱ ἄνθρωποι καὶ ἡ παιδεία τους- Νέφος μαρτύρων καὶ ἁγίων – Χορὸς ἁγίων πατέρων -Τῶν μοναχῶν τὰ συστήματα – Ἡ παρουσία τῆς ἱστορίας – Τὸ θαυμαστὸν παιδίν ὁ Διγενήῆς Ἀκρίτης – “Καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται” Τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου.

……….Κοιτίδα τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ προπύργιο τοῦ Βυζαντίου. Χῶρος διαπλοκῆς τῶν ἰδεῶν καὶ καλλιέργειας τῆς θεολογίας. Τοπίο μὲ καταλυτικὴ ἀγριάδα καὶ χῶρος ποὺ γέννησε μεγάλα ὀνόματα στὴν ἱστορία καὶ τὰ γράμματα. Καππαδοκία τοῦ ἀκραίου Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν ἀνεξίτηλη παρουσία μέσα στοὺς αἰῶνες. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΟΦΙΣ

.

Όφις.

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΟΦΙΣ

Όφις

.

Περιοχή περί τον Όφι ποταμό, ανατολικά της Τραπεζούντας. Κύριο χαρακτηριστικό του πληθυσμού της ήταν ο ομαδικός εξισλαμισμός του κατά το 17ο αιώνα, καθώς και η καθαρότητα (και αρχαιοπρέπεια) του γλωσσικού ιδιώματος που μιλούσαν οι Οφλήδες.  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΟΦΙΣ