Αρχείο ετικέτας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΡΕΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΠΑΣΗ

.

Ὁ ἡγεμῶν τῆς Σάμου Κοπάσης Ἀνδρέας μὲ τούρκους αξιωματικούς σὲ ἐπίσημο γεῦμα τὸ 1908
Ὁ  ἡγεμῶν τῆς Σάμου Κοπάσης Ἀνδρέας μὲ  τούρκους αξιωματικούς σὲ ἐπίσημο γεῦμα τὸ 1908

.

……….Τὸ 1908 στὴν Σάμο, εἶχε κορυφωθεῖ ἡ σύγκρουση τοῦ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη καὶ τοῦ σαμιακοῦ λαοῦ ποὺ ἐπάξια ἐκπροσωποῦσε, μὲ τὸν φιλότουρκο ἡγεμόνα Ἀνδρέα Κοπάση, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας ἦταν ἡ ἐξορία καὶ  ἡ θανατικὴ καταδίκη τοῦ Σοφούλη ἀπὸ τὸ ἡγεμονικὸ καθεστώς. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΡΕΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΠΑΣΗ