Αρχείο ετικέτας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

,,

Θρᾳκιῶτες Φιλικοὶ καὶ μαχητὲς τοῦ Ἱεροῦ Λόχου

……….Στὶς 3 Μαρτίου τοῦ 1821, ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης συγκροτεῖ εἰς Φωξάνην (εἰς τὰ σύνορα Μολδαυΐας καὶ Βλαχίας) τὸν Ἱερὸν Λόχον. Ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ μετὰ λοφίου κράνους τῶν Ἱερολοχιτῶν ὑπῆρχε νεκροκεφαλὴ μὲ δύο ὀστᾶ χιαστί, κάτω ἀπ’ αὐτὴν δέ, ἀνεγράφοντο αἱ λέξεις : «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος». Συνέχεια ανάγνωσης ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΔΥΟ ΗΡΩΩΝ…

,

,

Τὸ ταφικὸ μνημεῖο τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως

.

……….Στὶς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ 1964, ἔγινε ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου ἀπὸ τὴν Βιέννη καὶ ἡ ἐναπόθεσίς τους στὸ προϋπάρχον ἀπὸ τῷ 1869 ταφικὸ μνημεῖο στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, δημιουργία τοῦ γλύπτου Λεωνίδα Δρόση. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΔΥΟ ΗΡΩΩΝ…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ «ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ»

.

 

Εἰς τὸν Ἱερὸν Λόχον

 

Ἀνδρέας Κάλβος

 

Ἄς μή βρέξῃ ποτέ

τὸ σύννεφον, και ὁ ἄνεμος

σκληρός ἄς μή σκορπίσῃ

τὸ χῶμα τὸ μακάριον

ποὺ σᾶς σκεπάζει !

*** Συνέχεια ανάγνωσης ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ «ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥΣ

,

Ὁ Ὑψηλάντης ἀναδέχεται τὴν αρχιστρατηγίαν τοῦ ὑπέρ ἐλευθερίας ἀγῶνος – Peter von Hess (Λανθασμένα ἀπεικονίζεται ὁ ἥρωας νὰ κρατῇ τὴν σημαία μὲ τὸ δεξί του χέρι διότι τὸ εἶχε χάσει στὴν μάχη τῆς Δρέσδης τὸ 1813  ὅταν πολεμοῦσε ὡς συνταγματάρχης στὸν Ῥωσικὸ στρατό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΜΟΣ Α’, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ σελ.125-130, 141

,

……….(…) Ὁ δὲ Ὑψηλάντης, ἔμαθε τὸ γεγονὸς καθ’ ὁδόν τρεῖς ὥρας μακρὰν τῆς θλιβερῆς σκηνῆς (μάχη Δραγατσανίου), καὶ ἰδών τὸν διασκορπισμὸν τῶν στρατιωτῶν ὲπανερχομένων εἰς Ῥύμνικον ὠπισθοδρόμησε, καὶ διέμεινεν ἐκεῖ τὴν νύκτα καὶ τὴν ἀκόλουθον ἡμέραν· τὴν δὲ 9 μετέβη εἰς Κόζιαν, μοναστήριον ἐπί τῶν Καρπαθίων ὀρέων δύο ὥρας ἀπέχον τοῦ Ῥυμνίκου. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥΣ