Αρχείο ετικέτας ΑΛΩΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟ 1570 ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟ 1570 ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ

.

Ἡ ἅλωση τῆς Λευκωσίας ἀπὸ τοὺς τούρκους τὸ 1570 καὶ ἡ θυσία τῆς Μαρίας Συγκλητικῆς [3 ἤ 6/10/1570]

.

……….[]Οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς Λευκωσίας, ἀμύνθηκαν γενναῖα στὶς θέσεις τους, ἀποκρούοντας δύο γενικὲς ἐχθρικὲς ἐφόδους, κατὰ δὲ ὅμως τὴν τρίτη ποὺ ἔλαβε χώρα στὶς 18 Αὐγούστου, ἔχασαν πολλοὺς ἀξιωματικούς. [] Ἡ Λευκωσία κατελήφθη ὕστερα ἀπό σκληρώτατες μάχες στοὺς προμαχῶνες, στὰ τείχη καὶ τοὺς δρόμους της, ποὺ κράτησαν ἑπτὰ ἔως ὀκτὼ ὧρες. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟ 1570 ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ