Αρχείο ετικέτας ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΩΦΟΡΔ ΠΡΑΙΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (19-20 Ὀκτωβρίου 1912), ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ Ο ΚΡΩΦΟΡΔ ΠΡΑΪΣ-ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΤΩΝ «ΤΑΪΜΣ»

,

 Ἡ μάχη τῶν Γιαννιτσῶν  (19-20 Ὀκτωβρίου 1912).
Ὅπως τὴν εἶδε, περιέγραψε καὶ κατέγραψε ὁ Κρώφορδ Πράϊς, πολεμικὸς ἀνταποκριτής τῶν «ΤΑΪΜΣ»

.

……….Ἡ 7η Μεραρχία εἶχε φθάσῃ στὴν γέφυρα τοῦ Νισέλ, (στὸν Ἴναχο, παραπόταμο τοῦ Σπερχειοῦ ¹ καλούμενο τότε ΒιστρίτσαΒιστριτζᾶ), ἀπό τὶς 17 Ὀκτωβρίου, καὶ διατάχθηκε νὰ προστατεύσῃ τὸ κύριο σῶμα ἀπό πλευρικὴ ἐπίθεση ἐκ μέρους τῶν τούρκων, φτάνοντας ἔως τὶς γέφυρες τοῦ Λουδία (ὁ Πράις τὸν ἀναφέρει γιὰ τὴν ἐποχή ἐκείνη μὲ τὴν τουρκικὴ του ὀνομασία ὡς Καρᾶ-Ἀσμᾶκ). Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (19-20 Ὀκτωβρίου 1912), ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ Ο ΚΡΩΦΟΡΔ ΠΡΑΪΣ-ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΤΩΝ «ΤΑΪΜΣ»

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ – Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

,

Ο σαλπιγκτής του 5 42 Συντάγματος Ευζώνων στη Μικρά Ασία. Φέρει αραβίδα μάνλιχερ.
Σαλπιγκτὴς τοῦ 5/42 Συντάγματος Εὐζώνων στὴν Μικρᾶ Ἀσία.

,

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ – Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 

…………Ὁ πόλεμος τῶν «Συμμάχων» θὰ διακρίνεται πάντοτε διὰ τοῦ μεγάλου ρόλου, τὸν ὁποῖον ἔπαιξεν ἡ λόγχη εἰς τὰς διαφόρους μάχας. Εἶνε γνωστότατον ὄτι καὶ κατὰ τοὺς δύο πολέμους, οἱ Βούλγαροι ἐξεδήλωσαν τὴν ἐθνικήν των κλίσιν πρὸς τὴν ψυχρὰν λεπίδα ὡς ὄργανον ὄχι μόνον ἐπιθέσεως, ἀλλά καὶ ἀμύνης. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ – Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ