Αρχείο ετικέτας ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Η ΝΗΣΙΔΑ ΓΥΑΛΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ

,

,

Τὸ Γιαλὶ καὶ τὸ Πηγάδι τοῦ Μιαούλη

.

……….Νησίδριον μικρὸν τὸ Γιαλί καὶ ἀκατοίκητον, ἡ ὑπὸ τοῦ Πλινίου Κισσῃροῦσα λεγομένη […] ἐκλῂθη γιαλί ὑπὸ τῶν Νισυρίων ἕνεκα τῆς ἐν αὐτῷ ἐξορυσσομένης πορσελάνης, ἥτις ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ καθιστᾷ τὸ ἔδαφος αὐτοῦ στίλβον καὶ ἀκτινοβολοῦν καὶ μάλιστα ἅμα τῇ ἀνατολῇ τοῦ ἡλίου. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΝΗΣΙΔΑ ΓΥΑΛΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ – Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (8-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1821)

.

Βολανάκης Κωνσταντίνος «Κάψιμο τής τουρκικής φρεγάτας»

 

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ – Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (8-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1821)

.

……….Τὰ ξημερώματα τῆς Παρασκευῆς 8 Σεπτεμβρίου 1822, ὁ ὀθωμανικός στόλος φάνηκε πλέοντας ἀνατολικὰ τῶν Σπετσῶν. Συνέχεια ανάγνωσης ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ – Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (8-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1821)

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Ο ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης (1796 – 1835) έργο του Καρόλου Κρατσάϊζεν (Karl Krazeisen), 1827

.

……….Ναύαρχος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, γιὸς τοῦ Δημητρίου Βώκου, γνωστὸς ὅμως μὲ τὸ παρωνύμιο Μιαούλης. Ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ναυτιλία ἀπὸ τὰ ἐφηβικά του χρόνια καὶ ἔδρασε σὲ ναυτιλιακὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ τοῦ προσπόρισαν σημαντικὰ κέρδη μὲ τὰ ὁποῖα ἀπέκτησε πλοῖα μεγάλης χωρητικότητας. Ἀναγνωρίστηκε ναύαρχος τῶν Ὑδραίων ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 1821. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ