Αρχείο ετικέτας ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Β΄ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Β΄ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ (1258-13/2/1332)

.

Ἀνδρόνικος Β΄Παλαιολόγος -τοιχογραφία Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, " Ἡ δέηση, ὁ Αυτοκράτωρ", Σέρραι,
Ἀνδρόνικος Β΄Παλαιολόγος -τοιχογραφία Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, ” Ἡ δέησις, ὁ Αυτοκράτωρ”, Σέρραι.

.

…………Μεταξὺ 12 καὶ 13 Φεβρουαρίου 1332, ἀπεβίωσε ὁ Αὐτοκράτωρ τῆς Ρωμανίας, Ἀνδρόνικος  Β΄ Παλαιολόγος,  ὡς μοναχὸς Ἀντώνιος. Κηδεύτηκε στὴν Μονὴ Λιβός, στὴν Κωνσταντινούπολη. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Β΄ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ (1258-13/2/1332)