Αρχείο ετικέτας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ- ΛΑΧΑΝΑ (19-21/6) ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 25/7/1913

Σχεδιάγραμμα των θέσεων Ελλήνων και βουργάρων.
Σχεδιάγραμμα των θέσεων Ελλήνων και βουργάρων.

.

Ἡ μάχη τοῦ Κιλκίς μέσα ἀπό τὸν βίο τοῦ Στρατηγοῦ Ἀριστείδη Χασαπίδη ( 1875 -1941 )

.

……….Μέσῳ ἑνὸς συντόμου ἱστορικοῦ ὁδοιπορικοῦ γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ Στρατηγοῦ Ἀριστείδη Χασαπίδη στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους 1912 -1913 καὶ τὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία, γίνεται ἀναφορὰ στὴν  συμμετοχὴ τοῦ 10ου Συντάγματος Πεζικοῦ στὴν Ἑλληνοβουλγαρικὴ σύρραξη καὶ στὴν Μάχη τοῦ Κιλκὶς – Λαχανᾶ.  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ- ΛΑΧΑΝΑ (19-21/6) ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 25/7/1913