Αρχείο ετικέτας ΑΡΚΑΔΙΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΟΣ (377 – 408 μ.Χ)

,

,

Αὐτοκράτωρ Ἀρκάδιος

.

……….Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Αὐτοκράτορα Θεοδοσίου Φλάβιου Αὐγούστου, ἀνακηρύσσεται Αὐτοκράτορας τοῦ Ἀνατολικοῦ τμήματος ὁ γιός του Ἀρκάδιος·  θὰ παραμείνη στὸν θρόνο μέχρι τὴν 1η Μαΐου τοῦ 408. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΡΚΑΔΙΟΣ (377 – 408 μ.Χ)