Αρχείο ετικέτας ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ (17-25/9/1921)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ (25/9-4/10/1921)

,

,

Τὸ γενικὸ κλῖμα στὸ Μικρασιατικὸ μέτωπο μετὰ τὴν λήξη τῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς Ἄγκυρα (25/9-4/10/1921)

.

……….Μετὰ τὴν λήξη τῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς Ἄγκυρα στὰ τέλη Αὐγούστου 1921, καὶ τὴν σύμπτυξη τῆς Στρατιᾶς, αὐτὸ ποὺ ἀπασχολοῦσε τὴν Διοίκηση ἦταν ἡ ἐξασφάλιση τοῦ συγκοινωνιακοῦ κόμβου Ἀφιὸν Καραχισάρ, θέσεως ἐξαιρετικής σημασίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ (25/9-4/10/1921)