Αρχείο ετικέτας ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ (17-25/9/1921)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ (25/9-4/10/1921)

,

,

Τὸ γενικὸ κλῖμα στὸ Μικρασιατικὸ μέτωπο μετὰ τὴν λήξη τῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς Ἄγκυρα (25/9-4/10/1921)

.

……….Μετὰ τὴν λήξη τῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς Ἄγκυρα στὰ τέλη Αὐγούστου 1921, καὶ τὴν σύμπτυξη τῆς Στρατιᾶς, αὐτὸ ποὺ ἀπασχολοῦσε τὴν Διοίκηση ἦταν ἡ ἐξασφάλιση τοῦ συγκοινωνιακοῦ κόμβου Ἀφιὸν Καραχισάρ, θέσεως ἐξαιρετικής σημασίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ (25/9-4/10/1921)

ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ (17-25/9/1921). Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

,

,

Αφιόν Καραχισάρ (17-25 Σεπτεμβρίου 1921). Η επιθετική ενέργεια τού Α΄ Σώματος Στρατού και η νυχτερινή εγκατάλειψη των θέσεων από τους τούρκους.

.,

Εισαγωγή.

……….Πριν την εκδήλωση των τουρκικών επιθετικών ενεργειών τον μήνα Σεπτέμβριο, έχει προηγηθεί η διακοπή των επιχειρήσεων προς Άγκυρα στα τέλη Αυγούστου κατόπιν προτάσεως τής Στρατιάς αποχωρήσεως από τον Σαγγάριο και επιστροφής στις θέσεις εξορμήσεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ (17-25/9/1921). Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ