Αρχείο ετικέτας Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

,

Διεύλευση γέφυρας από τμήμα εὐζώνων Β'Βαλκανικός πόλεμος.
Διεύλευση γέφυρας από τμήμα εὐζώνων Β’Βαλκανικός πόλεμος.

.

Πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις μεταξὺ βουλγαρίας καὶ Ἑλλάδος

.

……….Ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου κατὰ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἐπιζήτησε νὰ συνεννοηθεῖ μὲ τοὺς συμμάχους της γιὰ τὴ δίκαιη διανομὴ τῶν ἀπελευθερούμενων ἐδαφῶν.  Ἡ βουλγαρία ὅμως ποὺ ὀραματιζόταν τὴ δημιουργία τῆς «Μεγάλης Βουλγαρίας» τῆς Συνθῆκης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (1878), ἔδειξε ἀπροθυμία πάνω στὸ συγκεκριμμένο θέμα.

Συνέχεια ανάγνωσης Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ