Αρχείο ετικέτας ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ (ΒΕΡΑΤΙ 14-18/9/1914)

,

.

Η θυσία τού έφεδρου λοχαγού Αντωνίου Λεοντακιανάκου, τού οπλαρχηγού Γεώργιου Στεφανάκου και των ανδρών τού ολιγάριθμου Σώματός τους στο Βεράτι τής Βορείου Ηπείρου.

.

Απόσπασμα από το: «Μανιάται εθελονταί εις τον Βορειοηπειρωτικόν αγώνα» τού Δικαίου Β. Βαγιάκου.

.

……….Ο  Α ν τ ώ ν ι ος  Λ ε ο ν τ α κ ι α ν ά κ ο ς από την Αρεόπολη, έφεδρος υπολοχαγός τού Ελληνικού στρατού, κατετάγη με τον βαθμό τού λοχαγού στον στρατό τής Αυτόνομης Ηπείρου, έχοντας μαζί του εθελοντή τον αδελφό του Παναγιώτη, κ΄ τον εξάδελφό του οπλαρχηγό Γ ε ώ ρ γ ι ο  Σ τ ε φ α ν ά κ ο   από το Γύθειο. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ (ΒΕΡΑΤΙ 14-18/9/1914)