Αρχείο ετικέτας ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΠΟΙΚΙΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Ο ΜΥΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΒΥΖΑΣ

,

Νόμισμα τοῦ Βυζαντίου μὲ ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου του οἰκιστή, Βύζα. [161-180 μ.Χ.]
,

……….Ὡς πρὸς τὴν πρό Μ.Κωνταντίνου πόλη τοῦ Βυζαντίου [660/59 π.Χ.] καὶ ἰδιαίτερα σχετικὰ μὲ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἐπώνυμου ἥρωα-οἰκιστή Βύζαντα, οἱ πηγὲς μᾶς παρέχουν πολυάριθμες ἐκδοχές. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΥΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΒΥΖΑΣ