Αρχείο ετικέτας ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ, ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

,

,

Στὶς 20 -23 Σεπτεμβρίου τοῦ 1821, «….Ὁ καπετὰν Νουαίχ Ζααδὲ Ἀλήμπεης (Καρᾶ Ἀλῆς) ἐκυρίευσεν τὸ Γαλαξείδιον τῆς Παρνασίδος καὶ ὅλα τὰ εὑρεθέντα ἐν τῷ λιμένι πλοῖα. Μεθ’ ὅ ἔκαυσεν τὴν πόλιν….».

ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ, ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

τοῦ Βασίλη Ἰ. Βλασσόπουλου.

……….Ἕνα ὄνειρο ποὺ δὲν λέει νὰ στερέψῃ ποτέ, μία ὀπτασία ποὺ σὲ τυλίγει μὲ τὴν γοητεία τῶν εἰκόνων της, μία φωνὴ καλεστικὴ στὴν κόχη τῶν ἀναμνήσεων εἶναι γιὰ τὸν καθένα τὸ μέρος ποὺ στέκει βαρὺ μαζὶ κι ἀνάλαφρο στὴν ἄκρη τοῦ Κορινθιακοῦ. Γιὰ τὸν καθένα ποὺ γνώρισε ἔστω καὶ μία φορὰ τὴν γεύση τῆς ἁρμύρας του, τὴν ἔκσταση τῆς θέας του, τὴν δροσιᾶ τοῦ πεύκου του.

Τὸ Γαλαξείδι. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ, ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ