Αρχείο ετικέτας ΓΑΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΑΤΣΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ

.

Μακεδών Οπλαρχηγός Γάτσος Αγγελής
Ο Μακεδών Οπλαρχηγός Γάτσος Αγγελής

……….Ὅταν ὁ Γενναῖος Κολοκοτρώνης ἐπέστρεψεν ἀπὸ τὴν Ρούμελην, καὶ μετὰ τὸν μεγάλον πόλεμον τοῦ Δερβενακίου ἔφθασεν εἰς τὸ στρατόπεδον τοῦ πατέρα του, εἶχε μαζύ του καὶ τὸν καπετὰν Γάτσον τὸν Μακεδόνα, ἔχοντα καὶ τὸν μεγαλύτερον υἱόν του τὸν ὀνομαζόμενον Μήτσιον. Οὗτος ὁ περίφημος καπετάνιος ἦτον εἰς τὰ ὅπλα ἐκ γενετῆς, καὶ σύντροφος ἀχώριστος τοῦ βουνοῦ τοῦ Ὀλύμπου. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΑΤΣΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ