Αρχείο ετικέτας ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α΄) 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1824 ΕΩΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1824

,

,

Ο δεύτερος εμφύλιος (μέρος α΄)
22 Οκτωβρίου 1824 έως 12 Νοεμβρίου 1824

.

……….Μπορεί ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος να έληξε, αλλά άφησε πίσω του σπέρματα γιά την έναρξη τού δεύτερου. Και μάλιστα σε μία περίοδο όπου οι Αιγυπτιακές ορδές τού Ιμπραήμ ευρίσκοντο προ των πυλών. Πεδίο μάχης γιά τα ρουμελιώτικα (κυρίως) σώματα που κινητοποίησε ο Κωλέττης, έγινε σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, το τμήμα δηλαδή τής επαναστατημένης Ελλάδος στο οποίο γνώριζε ήδη η κυβέρνηση ότι  θα εισέβαλλε ο Ιμπραήμ. Όμως η ορθή κρίση τής πολιτικής ηγεσίας είχε υποχωρήσει μπροστά στο πολιτικό πάθος. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α΄) 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1824 ΕΩΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1824

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ (14-15/8/1825)

,

Ἔργο τοῦ Εὐγένιου Ντελακρουᾶ. «Μάχη μεταξὺ Ἕλληνα καὶ τούρκου».

.
……….Στὶς 14 Αὐγούστου, ὁ Κολοκοτρώνης διέταξε τὸν Γενναῖο καὶ τοὺς συμπολεμιστὲς του, ποὺ μετὰ τὴν μάχη στὰ Τρίκορφα (βλ.12/8) εἶχαν μεταβεῖ στὸ Βαλτέτσι, νὰ ἀνακαταλάβουν τὶς θέσεις τους καὶ νὰ ἐπιτεθοῦν ἐναντίον τῶν αἰγυπτιακῶν σωμάτων ποὺ ἐξακολουθούσαν νὰ παραμένουν στὰ ὀχυρώματά τους κοντὰ στὸν μύλο τοῦ Κοτρώνη καὶ τοὺς μύλους τῆς Δαβιᾶς. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ (14-15/8/1825)

ΝΕΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-1824

,

Henri Decaisne Failed Military Operation.Μουσεῖο Μπενάκη
Henri Decaisne Failed Military Operation.Μουσεῖο Μπενάκη

,

Νέος ἐμφύλιος πόλεμος 1824

 

Γ.Θ.ΖΩΡΑ «Ἄγνωστον Ἰταλικόν Χρονικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»

.
……….(…) Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος, ὅστις πρὸς στιγμὴν εἶχε κοπάσει, ἠπείλει νὰ ἐκσπάσῃ φοβερώτερος καὶ καταστρεπτικός. Εἰς τὴν μία παράταξιν εὑρίσκοντο οἱ Δεληγιάννηδες, οἵτινες ἀνά πᾶσαν περίστασιν οὐδέν ἄλλο ἐπεδίωκον ἤ νὰ ὑποθάλπουν τὸ μῖσος καὶ τὸν ἐγωϊσμόν τοῦ Κολοκοτρώνη, εἰς τὴν ἄλλην ὁ Κωλέττης καὶ ὁ Φλέσσας, οἵτινες δὲν ἠρκοῦντο εἰς τὴν ἀνακωχήν, ἀλλ’ ἐζήτουν, εἰ δυνατόν, νὰ ἐξολοθρεύσουν ὁλοσχερῶς τὸ ἄλλο κόμμα, Συνέχεια ανάγνωσης ΝΕΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-1824

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Ο Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης (1806- 1868)

.

……….Γεννήθηκε στις αρχές τού 19ου αιώνα στην Ζάκυνθο και ήταν γιος τού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και τής Αικατερίνης Καρούσου. Σε πολύ μικρή ηλικία πολέμησε μαζί με τον πατέρα του σε διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο γι’ αυτό και απέκτησε το παρωνύμιο «Γενναίος». Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ