Αρχείο ετικέτας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ – Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ – Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (12/11/1848-28/06/1941)

,

Χατζηδάκις ,

Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις – Ὁ θεμελιωτής τῆς ἐπιστήμης τῆς γλωσσολογίας στὴν Ἑλλάδα
(12/11/1848-28/06/1941)

λ

……….Στὶς 12 Νοεμβρίου 1848, γεννήθηκε στὸ Μύρθιο Ἁγίου Βασιλείου Κρήτης, ὁ μεγάλος Ἕλληνας γλωσσολόγος, Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις, θεμελιωτὴς καὶ πρῶτος καθηγητὴς τῆς ἐπιστήμης τῆς γλωσσολογίας στὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ – Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (12/11/1848-28/06/1941)