Αρχείο ετικέτας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΣ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (26/6/1842)

,

Ἀστεροσκοπεῖον Ἀθηνῶν. Ἔκδοσις τῆς Ἑλληνικῆς Ταχυδρομικῆς Ὑπηρεσίας.
Ἀστεροσκοπεῖον Ἀθηνῶν. Ἔκδοσις τῆς Ἑλληνικῆς Ταχυδρομικῆς Ὑπηρεσίας.

,

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (26/6/1842)

 

……….Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁλικῆς ἐκλείψεως ἡλίου στὶς 08:00 τὸ πρωί, πραγματοποιήθηκε ἡ θεμελίωσις τοῦ νεοκλασικοῦ κτηρίου τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν, βάσει σχεδίων τοῦ ἀρχιτέκτονος Schaubert. Ἔτσι, ἡ χώρα ποὺ γέννησε τὴν ἀστρονομικὴ ἐπιστήμη, καὶ ὀνοματοδότησε τὸ Σύμπαν, ἀπέκτησε τὸ σύγχρονο ἀστεροσκοπεῖο της.

Συνέχεια ανάγνωσης Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (26/6/1842)