Αρχείο ετικέτας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΝΤΟΣ

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΝΤΟΥ (ΒΑΡΔΑ) ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (17/11/1904)

,

Ὁ καπετάν Βάρδας – Τσόντος Γεώργιος, γενικὸς ἀρχηγός τῆς περιφέρειας Μοναστηρίου, μὲ τὴν ὁμάδα του. Ἀριστερά του βρίσκεται ὁ Μιχαήλ Τσόντος.

,,

Η είσοδος τού ανταρτικού Σώματος Γεωργίου Τσόντου (καπετάν Βάρδα) στην δυτική Μακεδονία (17/11/1904)

.

……….Τὸ Μακεδονικὸν Κομιτάτον, ἀποφασισμένον νὰ ἐνισχύσῃ καὶ νὰ ἐπεκτείνῃ τὸν ἀγῶνα εἰς τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν, προέβη εἰς τὴν συγκρότησιν νέου σώματος, ἐπικεφαλῆς τοῦ ὁποίου ἐτέθη ὁ Ἀνθυπολοχαγός τοῦ Πυροβολικοῦ, Γεώργιος Τσόντος – καπετὰν Βάρδας, (ἀπό τὰ Σφακιᾶ τῆς Κρήτης). . Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΝΤΟΥ (ΒΑΡΔΑ) ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (17/11/1904)