Αρχείο ετικέτας ΓΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α΄) 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1824 ΕΩΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1824

,

,

Ο δεύτερος εμφύλιος (μέρος α΄)
22 Οκτωβρίου 1824 έως 12 Νοεμβρίου 1824

.

……….Μπορεί ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος να έληξε, αλλά άφησε πίσω του σπέρματα γιά την έναρξη τού δεύτερου. Και μάλιστα σε μία περίοδο όπου οι Αιγυπτιακές ορδές τού Ιμπραήμ ευρίσκοντο προ των πυλών. Πεδίο μάχης γιά τα ρουμελιώτικα (κυρίως) σώματα που κινητοποίησε ο Κωλέττης, έγινε σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, το τμήμα δηλαδή τής επαναστατημένης Ελλάδος στο οποίο γνώριζε ήδη η κυβέρνηση ότι  θα εισέβαλλε ο Ιμπραήμ. Όμως η ορθή κρίση τής πολιτικής ηγεσίας είχε υποχωρήσει μπροστά στο πολιτικό πάθος. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α΄) 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1824 ΕΩΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1824

ΝΕΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-1824

,

Henri Decaisne Failed Military Operation.Μουσεῖο Μπενάκη
Henri Decaisne Failed Military Operation.Μουσεῖο Μπενάκη

,

Νέος ἐμφύλιος πόλεμος 1824

 

Γ.Θ.ΖΩΡΑ «Ἄγνωστον Ἰταλικόν Χρονικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»

.
……….(…) Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος, ὅστις πρὸς στιγμὴν εἶχε κοπάσει, ἠπείλει νὰ ἐκσπάσῃ φοβερώτερος καὶ καταστρεπτικός. Εἰς τὴν μία παράταξιν εὑρίσκοντο οἱ Δεληγιάννηδες, οἵτινες ἀνά πᾶσαν περίστασιν οὐδέν ἄλλο ἐπεδίωκον ἤ νὰ ὑποθάλπουν τὸ μῖσος καὶ τὸν ἐγωϊσμόν τοῦ Κολοκοτρώνη, εἰς τὴν ἄλλην ὁ Κωλέττης καὶ ὁ Φλέσσας, οἵτινες δὲν ἠρκοῦντο εἰς τὴν ἀνακωχήν, ἀλλ’ ἐζήτουν, εἰ δυνατόν, νὰ ἐξολοθρεύσουν ὁλοσχερῶς τὸ ἄλλο κόμμα, Συνέχεια ανάγνωσης ΝΕΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-1824

Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

 

O Οδυσσέας Ανδρούτσος σε λιθογραφία του Adam Friedel (1825)
Ὁ Ὁδυσσέας Ἀνδροῦτσος σὲ λιθογραφία τοῦ Adam Friedel (1825)

,

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

,

,Γράφει ο Αλκιβιάδης ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ

,,

……….(…) Ο Κωλέττης, τον οποίο ο Ξένος δίκαια χαρακτηρίζει «ως την μεγαλυτέραν επιδημίαν, την μεγαλυτέραν πανώλην, τον μεγαλύτερον λοιμόν όστις ποτέ ενέσκηψε εις την Ελλάδα», βρήκε την ευκαιρία να εξοντώσει τον άνθρωπο που φθονούσε και εχθρευόταν ανείπωτα. Έτσι, εκμεταλλευόμενος την παθολογική φιλοχρηματία και μικροφιλοδοξία τού ελαφρόμυαλου Γκούρα, τον διόρισε αρχιστράτηγο Ανατολικής Ελλάδος και τον πρόσταξε στις 20 Φεβρουαρίου να πάει να χτυπήσει τον Οδυσσέα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (+30/ 9/ 1826)

.

..

Ἀγωνιστὴς ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν στρατηγικὴ ἱκανότητα καὶ τὴν ἀνδρεία του. Μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως, στρατολόγησε 700 περίπου ἄνδρες ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Παρνασσίδος καὶ στὶς 27 Μαρτίου κατέλαβαν τὰ Σάλωνα (Ἄμφισσα) μαζὶ μὲ τὸν Πανουργιᾶ καὶ Γαλαξιδιῶτες ὁπλαρχηγούς. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (+30/ 9/ 1826)