Αρχείο ετικέτας ΓΡΑΦΗ 3.500 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΓΡΑΦΗ 3.500 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

.

.

ΓΡΑΦΗ 3.500 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

.

……….Μία πήλινη πινακίδα τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς, ποὺ βρέθηκε κατὰ τὶς ἀνασκαφὲς στὴν Ἴκλαινα τῆς Μεσσηνίας θεωρεῖται ὅτι φέρει γραμμένη τὴν ἀρχαιότερη Ἑλληνικὴ – καὶ κατὰ συνέπεια εὐρωπαϊκὴ – γραφή (…) τὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ χρονολόγησή της, ποὺ τοποθετεῖται περὶ τὸ 1450 π. Χ. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΡΑΦΗ 3.500 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ