Αρχείο ετικέτας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΡΙΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ (1821)

,

Krazeisen Karl (1794 – 1878) Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος, 1828 Λιθογραφία, Ἀρ. ἔργου: Π.1325/ΓΙΙΙ/θ Ἐθνική Πινακοθήκη    –   Δημήτρις Ὑψηλάντης, ἐλαιογραφία τοῦ Σπυρίδωνα Προσαλέντη. Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο, Ἀθήνα.

,.

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821  
Η Πελοποννησιακή Γερουσία και η έρις Υψηλάντου-Προκρίτων 

Ἀποστόλου Β.Δασκαλάκη.

Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Σπουδαστηρίου.

 

……….(…) Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς, ἡ Πελοποννησιακὴ Γερουσία θωρεῖτο ὡς μὴ ὑφιστάμενη σύμφωνα μὲ τὴν πράξη τῶν Καλτετζῶν. Παρατάθηκε ὅμως αὐθαίρετα ἀπό τοὺς προκρίτους τῆς Πελοποννήσου, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Πελοπόννησος νὰ εἶναι ἡ μόνη περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος ποὺ στὶς παραμονὲς συγκλήσεως Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, στερεῖτο ἑνιαίας καὶ ἀπ’ ὅλους ἀποδεκτῆς τοπικῆς διοικήσεως. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΡΙΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ (1821)

ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΔΥΟ ΗΡΩΩΝ…

,

,

Τὸ ταφικὸ μνημεῖο τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως

.

……….Στὶς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ 1964, ἔγινε ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου ἀπὸ τὴν Βιέννη καὶ ἡ ἐναπόθεσίς τους στὸ προϋπάρχον ἀπὸ τῷ 1869 ταφικὸ μνημεῖο στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, δημιουργία τοῦ γλύπτου Λεωνίδα Δρόση. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΔΥΟ ΗΡΩΩΝ…

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ (13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1825)

,

Friedrich Hohe, 1828-29, άποψη συνοικίας στο Ναύπλιο με φόντο το Παλαμήδι.

 

,Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ -13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1825

,

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΜ. Γ΄ (ΕΚΔ. ΔΕΥΤΕΡΑ αωξα ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ κεφάλαιο ΝΔ’ σελ. 212-213)

«….περὶ τῆς ἐξασφαλίσεως τῶν ἀντικρύ τοῦ Ναυπλίου Μύλων, ἔτρεξαν αὐθόρμητοι εἰς ὑπεράσπισιν αὐτῶν ὁ Κωνσταντῖνος Μαυρομιχάλης, ὁ Μακρυγιάννης, καὶ ὁ ἰδιωτεύων πρὸ πολλοῦ καὶ πρόθυμος πάντοτε ἐν κινδύνοις Ὑψηλάντης (Δημήτριος). Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ (13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1825)