Αρχείο ετικέτας ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΑΝΑΚΩΧΗ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (10-28/9/1922)

.

.

Η Aνακωχή των Μουδανιών (10/9 – 28/9/1922 π. ημ) και η αγνόηση των προτάσεων τής ελληνικής κυβερνήσεως από τους Συμμάχους

 .

……….Στις 10 Σεπτεμβρίου τού 1922, οι Σύμμαχοι είχαν προβεί σε διακοίνωση προς την κυβέρνηση τής Άγκυρας την οποία ανακοίνωσαν και στην Αθήνα, με την οποία πρότειναν την μεσολάβησή τους γιά ειρήνευση, ζητώντας ειδικότερα να συζητηθεί η γραμμή την οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να καταλάβουν τα Ελληνικά Στρατεύματα μετά την σύμπτυξή τους και πριν την έναρξη τής Συνδιασκέψεως τής ειρήνης. Στις 18 Σεπτεμβρίου ακολούθησε δεύτερο Συμμαχικό διάβημα, με το οποίο καθορίστηκε ότι η γραμμή θα έφτανε μέχρι τον Έβρο. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΝΑΚΩΧΗ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (10-28/9/1922)

ΟΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (10/9-19/9/1922)

.

,

……….Στις 10 Σεπτεμβρίου 1922 (με το παλαιό ημερολόγιο) και μία ημέρα πριν την εκδήλωση τού στρατιωτικού πραξικοπήματος των Πλαστήρα- Γονατά,  οι «Σύμμαχοι» προέβησαν σε διακοίνωση προς την κυβέρνηση τής Άγκυρας την οποία ανακοίνωσαν και στην Αθήνα, προτείνοντας την μεσολάβησή τους γιά επίτευξη ειρήνης. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (10/9-19/9/1922)