Αρχείο ετικέτας Δολοφονία τοῦ Καποδίστρια καὶ ἀποσύνθεση τοῦ Τακτικοῦ Στρατοῦ.

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

,

Ἀξιωματικός τῆς Φάλαγγος.
Ἀξιωματικός τῆς Φάλαγγος.

 

Πρώτες προσπάθειες οργανώσεως Τακτικού Στρατού 

Περιεχόμενα: Συγκρότηση καὶ συμμετοχὴ στὸν Ἀγῶνα τῶν πρώτων μονάδων Τακτικοῦ Στρατοῦ – Ἀνασύσταση καὶ αὔξηση τῆς δύναμής του – Ἀναδιοργάνωση τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων ἐπί Ι. Καποδίστρια (1828-1831) – Ὁπλισμός, ὁπλοστάσιο – Ἐκπαίδευση, Στρατολογία – Στολή, Σημαία –  Μέριμνα γιὰ τὸ προσωπικό – Δολοφονία τοῦ Καποδίστρια καὶ ἀποσύνθεση τοῦ Τακτικοῦ Στρατοῦ. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ