Αρχείο ετικέτας Δ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ Μ.ΑΣΙΑ

,

,

Ἡ πορεία τῆς Ἀνεξάρτητης Μεραρχίας (16-31 Αὐγούστου)

Εισαγωγή:

……….Ἡ σύμπτυξη τῆς Ἀνεξάρτητης Μεραρχίας ὑπῆρξε ὑποδειγματική. Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἄρχισε νὰ κινεῖται (16/8) διὰ μέσου ὀρεινῶν καὶ δυσβάτων περιοχῶν, ἐπὶ 17 ἡμέρες κάλυψε πάνω ἀπὸ 600 χιλιόμετρα, χωρὶς τρόφιμα, χωρὶς πληροφορίες, χωρὶς καμμία ἐπαφὴ μὲ κάποια ὁμάδα μὴ ἐχθρική. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ Μ.ΑΣΙΑ