Αρχείο ετικέτας ΕΔΕΣ

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1944 – Η ΣΦΑΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Α.Σ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ

,

,

4 Νοεμβρίου 1944   
Η σφαγή Ελλήνων στο Κιλκίς από τον ΕΛΑΣ και τους σλάβους ταξικούς του συντρόφους 

,

……….Το Κιλκίς εκείνη την εποχή ήταν λίγο μεγαλύτερο από χωριό. Περικυκλωμένο από τις τεράστιες δυνάμεις τού Ε.Λ.Α.Σ. και των βούργαρων συμμάχων του, δεν άφηνε στον Κισάμπατζακ καμμία πιθανότητα επιβιώσεως μετά την αποχώρησή του από την Θεσσαλονίκη κατόπιν τής αποφάσεως τού Στρατηγού Χρυσοχόου, διορισμένου Διοικητή Μακεδονίας από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου. Συνέχεια ανάγνωσης 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1944 – Η ΣΦΑΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Α.Σ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1943

.

,

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1943

,

……….1 Ἰουλίου 1943. Τὸ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, στὴν περιοχὴν Φιλιατῶν ἐπιτίθεται ἐναντίον τῶν Ἐθνικῶν Ὁμάδων Ἑλλήνων Ἀνταρτῶν (Ὑπαρχηγεῖον Φιλιατῶν), γιὰ νὰ διακόψῃ τὴν ἐπαφή τοῦ Στρατηγοῦ Ζέρβα καὶ τῆς Μ.Α.Β.Η. ( Μέτωπο Ἀπελευθερώσεως Βορείου Ηπείρου) καὶ νὰ ἐξαναγκάσῃ τοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ προσχωρήσουν στὴν Ἀλβανική Τσέτα μὲ τὴν ὁποία συνεργαζόταν στενά.(…) Συνέχεια ανάγνωσης Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1943

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ (17/5/1891-10/12/1957)

,

,

……….Στὶς 10 Δεκεμβρίου 1957, ἀπεβίωσε ὁ Ναπολέων Ζέρβας, ὁ ἰθύνων νοῦς τοῦ ΕΔΕΣ, τοῦ ὁποίου ἡ ἐποποιία τὴν περίοδο 1942-1944, ἦταν τὸ ἀπόγειο τῆς προσωπικῆς του δόξας.  Συνέχεια ανάγνωσης ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ (17/5/1891-10/12/1957)

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΛΕΛΟΒΩΝ (ΜΠΑΛΤΑΝΕΖΙ) 23-24 ΜΑΪΟΥ 1944

,

Λάφυρο.Το γερμανικό Steyr 1500 της Χ Μεραρχίας του ΕΔΕΣ
Λάφυρο.Το γερμανικό Steyr 1500 της Χ Μεραρχίας του ΕΔΕΣ

,

Στὶς 23 Μαῒου 1944, Γερμανοί, δυνάμεως περίπου τάγματος, ἐπιτίθενται κατὰ τοῦ αὐχένα τοῦ Προφήτη Ἠλία Νικολιτσίου (Λάκκα Θεσπρωτικοῦ) ὅπου ἔχει ἀκροβολιστεῖ ὁ 2ος λόχος τοῦ 24 ΣΠ/ΕΔΕΣ μὲ σκοπὸ νὰ καταλάβουν τὴν ζωτικῆς σημασίας θέση τοῦ Ὑψώματος Μετσίτια. Οἱ προπαρασκευστικὲς βολὲς ποὺ ἐξαπέλησε τὸ γερμανικὸ πυροβολικό ἦταν καταιγιστικές. Τὸ μόνο πλεονέκτημα γιὰ τοὺς ἀμυνόμενους ἦταν ἡ μεγάλη κλίση τοῦ ἐδάφους καὶ τὸ δύσβατο καὶ πετρῶδες τῆς συστάσεως τοῦ ἐδάφους ποὺ δημιουργούσαν μία φυσικὴ κατὰ κάποιο τρόπο ὀχύρωση. Ταυτόχρονα ὅμως τὸ γυμνὸ καὶ πετρῶδες ἔδαφος ἀποτελοῦσε καὶ μειονέκτημα, διότι τὸ γερμανικὸ πυροβολικὸ μποροῦσε ἀπὸ τὴν τοποθεσία Σιοῦρος νὰ ἐκτελῇ ἀκριβεῖς βολὲς ἀπό θέση ἀσφαλείας. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΛΕΛΟΒΩΝ (ΜΠΑΛΤΑΝΕΖΙ) 23-24 ΜΑΪΟΥ 1944