Αρχείο ετικέτας ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – Ε.Ο.Ν

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – Ε.Ο.Ν

,

,

Στὶς 14 Ὀκτωβρίου τοῦ 1939, τὸ Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅρισε ὅτι ὁ χαιρετισμὸς τῶν μαθητῶν θὰ γίνεται πλέον μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ποὺ χαιρετοῦν καὶ οἱ φαλαγγῖτες τῆς ΕΟΝ. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – Ε.Ο.Ν