Αρχείο ετικέτας ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Ο ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ (+12/1/1825)

.

.

Ο μυθιστορηματικός βίος τού Εθνικού Ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη

.

Ιωάννης Βαρβάκης

……….Στο μικρό μα δοξασμένο νησί των Ψαρών πρωταγνάντεψε τον ήλιο ο Βαρβάκης. Δεν είναι γνωστό ποιόν χρόνο ακριβώς γεννήθηκε. Πάντως γεννήθηκε γύρω στα 1750 και είναι σύγχρονος με τους Ζωσιμάδες. Ήταν γιός τού Ανδρέα Βαρβάκη, που λογαριαζόταν ένας από τους οπωσδήποτε πλούσιους Ψαριανούς. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ (+12/1/1825)

ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΕΙΟΝ ΡΟΔΟΥ – Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

,

,

ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΕΙΟΝ ΡΟΔΟΥ – Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

.

……….«Ἡ παιδεία, ἡ παιδεία καὶ πάλιν ἡ παιδεία, δι’ ἧς καὶ μόνης θὰ δυνηθῶμεν νὰ ὁδηγήσωμεν ἀσφαλῶς εἰς τὴν εὐδαιμονίαν τὴν άναξιοπαθοῦσαν μέν, ἀλλὰ πάντοτε ὡραιοτάτην καὶ γλυκυτάτην πατρίδα μας»Μίνως Βενετοκλῆς. Λόγος ἐκφωνηθεὶς εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Β. Γυμνασίου.

……….«Εὔχομαι ἐκ ψυχῆς ὅπως ἅπαντες οἱ συμπατριῶται ἡμῶν ἐπιδοθῶσι μετὰ ζήλου εἰς τὴν παιδείαν, δι’ἧς καὶ μόνης δυνάμεθα ν’ ἀποκτήσωμεν πολλοὺς σπουδαίους ἄνδρας, οἵτινες θὰ δοξάσωσι τὴν πάλαι καλλίγονον ἡμῶν πατρίδα καὶ ἡμέραι εὐτυχίας καὶ νέας ζωῆς θ’ ἀναλάμψωσι καὶ πάλιν».  Παναγιώτης Ι. Βενετοκλῆς. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΕΙΟΝ ΡΟΔΟΥ – Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ-Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

,

Ὁ Ἰωάννης Γεννάδιος μετὰ τῆς συζύγου του, Ἀνθῆς Γενναδίου.
Ὁ Ἰωάννης Γεννάδιος μετὰ τῆς συζύγου του, Ἀνθῆς Γενναδίου.

,

Γιὰ τοὺς «μὴ ἀποταξάμενους τὴν σπουδὴ τῆς πατρίου ἱστορίας».

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ-Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

 

«…ὑπομιμνήσκοντος εἰς τὰς ἐπερχομένας γενεὰς τῶν Ἑλλήνων ὅτι ἡ περὶ ὡφειλουμένης εὐγνωμοσύνης ἀφροντισία τῶν συγχρόνων, οὐδαμῶς δύναται νὰ κατασιγάσῃ τῆς ἱστορίας τὴν φωνήν, ἀλλὰ παροξύνει μᾶλλον τῆς ἀληθείας τὴν ἀναλαμπήν…». Συνέχεια ανάγνωσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ-Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ «Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ»

 

Νικόλαος Ζωσιμᾶς 1758-1842 . Ἔργο τοῦ Νικηφόρου Λύτρα.

..

Ἡ σημασία τῆς διαμόρφωσης μιᾶς ἐθνικῆς παιδείας στὰ πλαίσια τῆς προσπάθειας γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάσταση

.

……….«Τὸ φαινόμενο τῶν εὐεργεσιῶν ἀπόκτησε στὸν Ἠπειρωτικὸ χῶρο ἰδιαίτερες διαστάσεις ποὺ ὅμοιές της δὲν ἐμφανίσθηκαν σὲ κανένα ἄλλο σημεῖο τῆς Ἑλλάδος. Δὲν ἦταν μόνο ὁ  μεγάλος ἀριθμὸς τῶν εὐεργετῶν καὶ τῶν εὐεργεσιῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ποιότητα καὶ τὸ ὅραμα τῶν σχεδίων τους ποὺ προσδίδουν μία ξεχωριστὴ αἴγλη στοὺς Ἠπειρῶτες εὐεργέτες.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ «Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ»

ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ – ΑΡΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

.

ΑΡΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

.

ΑΡΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

.

……….Ο Απόστολος Αρσάκης γεννήθηκε το 1790 στη Χοταχόβα (Hotovë) τής Βορείου Ηπείρου, κοντά στην Πρεμετή. (Το έτος γέννησης τοποθετείται από τις περισσότερες πηγές στο 1790, ενώ κάποιες άλλες αναφέρουν το 1792). Ήταν γυιός τού Κυριακού Αρσάκη, ο οποίος ήταν εξάδελφος με τους αδερφούς Τοσίτσα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ – ΑΡΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ.

Ευγένιος Ευγενίδης (1882 – 1954)

.

Ένας ιδιοφυής επιχειρηματίας διεθνών προδιαγραφών, ένας ευπατρίδης με μεγάλη καρδιά, ήταν ο Ευγένιος Ευγενίδης.

Γεννημένος στο Διδυμότειχο, στις 22 Δεκεμβρίου 1882, τέκνο του Αγαπίου Ευγενίδη, ανώτατου δικαστικού της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, και της Χαρίκλειας Αφεντάκη, άφησε νωρίς τη γενέτειρα του για να ξεκινήσει το βίο του, το λαμπρό και σπάνιο βίο των μεγάλων ανδρών. Ο πατέρας του, διαβλέποντας από τότε στην αγγλική γλώσσα ένα μέσο μιας ευρύτερης κοσμοπολίτικης σταδιοδρομίας, τον προέτρεψε να σπουδάσει στο Robert College , τη Ροβέρτειο Σχολή των Ρωμιών της Πόλης. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ