Αρχείο ετικέτας ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

.

.

……….Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα θέματα ποὺ ἀπασχόλησαν τὴν ἱστορικὴ ἐπιστήμη, ἦταν ὁ χαρακτῆρας καὶ ἡ ἠθικὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἀπὸ τοὺς ἱστορικούς θεωρεῖται ὁ τέλειος ἐκπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ μεγαλείου. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ (150-215 μ. Χ.) «ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»

,

,

Κλήμης ο Αλεξανδρινός (150-215 μ.Χ.)
«Παιδαγωγός»

 

  1. τοῖς νοσοῦσι τὸ σῶμα ἰατροῦ χρῄζει

Όσοι έχουν άρρωστο σώμα χρειάζονται ιατρό.

  1. τοῖς ἀσθενοῦσι τὴν ψυχὴν παιδαγωγοῦ δεῖ

Όσοι έχουν ασθενή ψυχή χρειάζονται παιδαγωγό.

  1. οὐδὲν ὃ μὴ δύναται θεός

Τίποτε αδύνατο δεν υπάρχει γιά τον Θεό. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ (150-215 μ. Χ.) «ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»

ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΡΑΤΗΡ – ΑΣΤΙΟΥΝΕΙΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΙΟΙ ΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

,

gr0023,

Ἡ ἀνακάλυψις τοῦ κρατῆρος τοῦ Δερβενίου

.

……….Στὶς 16 ἤ 19 Ἰανουαρίου 1962, ἕνα τυχαῖο γεγονός στὴν περιοχὴ Δερβένι Θεσσαλονίκης, ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια μετὰ ἀπὸ χιλιάδες χρόνια, Συνέχεια ανάγνωσης ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΡΑΤΗΡ – ΑΣΤΙΟΥΝΕΙΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΙΟΙ ΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΜΙΛΙΑ ΠΑΡΔΟ ΜΠΑΘΑΝ-«Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΓΙΔΩΝ»

,

,

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης
Θεολόγος – Φιλόλογος

 

Ερασινώδυνα Ανάλεκτα

 

Διατριβή Ι΄

,

Εμίλια Πάρδο Μπαθάν

«Ο θησαυρός των Λαγιδών»

 

……….Η Εμίλια Πάρδο Μπαθάν (Emilia Pardo Bazán) θεωρείται δικαίως ως η πλέον διαπρεπής και παραγωγική μυθιστοριογράφος τής Ισπανίας τού 19ου αιώνα. Εκτός από τα ευρέως γνωστά μυθιστορήματά της, το πλούσιο έργο της συμπεριλαμβάνει διηγήματα, ταξιδιωτικά βιβλία, δράματα, ποιήματα και άρθρα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΜΙΛΙΑ ΠΑΡΔΟ ΜΠΑΘΑΝ-«Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΓΙΔΩΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΕΛΤΣΟΥΚΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ (β΄)

,

Ο Μιθριδάτης Στ΄ Ευπάτωρ τού βασιλείου τού Πόντου και ο σύμμαχός του, Τιγράνης ο Μέγας, τού βασιλείου τής Αρμενίας.

,

Κώστα Φωτιάδη, Καθηγητὴ ΑΠΘ, Κοσμήτορα Παιδαγωγικῆς Σχολῆς Φλώρινας, Προέδρου τμήματος Βαλκανικῶν Σπουδῶν Φλώρινας

.

            (…) Μέχρι τὰ ἀλεξανδρινὰ χρόνια, χάρις στὴν συνετὴ πολιτικὴ τους, ὅλες οἱ παραλιακὲς πόλεις, μὲ κυρίαρχη τὴν Τραπεζούντα, ἔμειναν ἀνεξάρτητες, αὐτόνομες καὶ αὐτοδιοικούμενες.  Συνέχεια ανάγνωσης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΕΛΤΣΟΥΚΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ (β΄)

ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ

,

Τὸ χειρόγραφο τοῦ Θέωνος, ἀντικείμενο ἔρευνας τῆς κυρίας Σκοῦρα Ἰωάννας.

……….

Ἡ ἀνακάλυψη τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

.

……….Στὶς 5 Μαρτίου τοῦ 2014,  ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα τοῦ ΜΙΘΕ (ἕδρα τῆς Ἱστορίας τῶν Μαθηματικῶν) τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, παρουσίασε στὸ Παρίσι τὴν ἀνακάλυψη ἑνὸς χειρογράφου, βάσει τοῦ ὁποίου ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ μαθηματικὸς Θέων χρησιμοποίησε τὴν «ἀλγεβρική» μέθοδο τοῦ Διόφαντου («διὰ τῆς τῶν Διοφαντείων ἀριθμῶν ἀγωγῆς»), γιὰ νὰ λύσῃ ἕνα ἀστρονομικὸ πρόβλημα τοῦ Πτολεμαίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ε΄Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΜΗ (238-179 π.Χ.)

,

Δίδραχμο Φιλίππου Ε΄.

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ε΄ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΜΗ (238 – 179 π.Χ.)

,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΜΠΕΛΕΖΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

,

Περιεχόμενα: Ἡ ἀρχή τῆς βασιλείας τοῦ Φιλίππου Ε΄- Ὁ πόλεμος μὲ τοὺς Αἰτωλούς – Ἡ ἀρχή τοῦ Α΄Μακεδονικοῦ Πολέμου – Τὸ τέλος τῆς πρώτης σύγκρουσης μὲ τὴν Ῥώμη – Οἱ ναυτικὲς ἐπιχειρήσεις στὸ Αἰγαῖο – Ὁ Β΄Μακεδονικὸς Πόλεμος – Ἡ τελευταία περίοδος τῆς βασιλείας τοῦ Φιλίππου Ε΄.

Ὁ Φίλιππος Ε΄ ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τοὺς σημαντικότερους βασιλεῖς τῆς  Μακεδονίας. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας του, ἦλθε σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς Ῥωμαίους καὶ προσπάθησε νὰ ἐμποδίσῃ τὴν ἐπέκταση καὶ τὴν κυριαρχία τους στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς ἐπιτυχία.

(…) Στὰ μέσα τοῦ 3ου αἰῶνα π.Χ. ἡ ῥωμαϊκή ἐπιιρροή εἶχε ἤδη ἐπεκταθεῖ στὶς ἀκτές τῆς Ἰλλυρίας, πολὺ κοντὰ στὰ μακεδονικὰ σύνορα.

Τὴν ἐποχή ἐκείνη τὸ βασίλειο τῆς Μακεδονίας, ὑστεροῦσε σὲ ἔκταση καὶ πλοῦτο σὲ σύγκριση μὲ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Συρία, ἦταν ὅμως ἐθνικά ὁμοιογενές, ἐπειδή ὅλοι οἱ κάτοικοί του ἦταν Ἕλληνες. Συνέχεια ανάγνωσης ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ε΄Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΜΗ (238-179 π.Χ.)

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΙΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΑ-Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

 

Δίσκος μὲ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴ Δάφνη 1ος αἰώνας π.Χ. Πακιστᾶν, ἀρχαία περιοχὴ τῆς Γκαντάρα (Gandhara) τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου στὴν Ἰνδία. Παρόμοιοι δίσκοι ἔχουν βρεθεῖ στὸ Σίρκαπ (Τάξιλα). Ὁ δίσκος βρίσκεται στὸ Μητροπολιτικό μουσεῖο τέχνης στὶς Η.Π.Α.
……….,,,,,,,,,,,,,,,,,…………..Δίσκος μὲ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴν Δάφνη 1ος αἰῶνας π.Χ.
Πακιστᾶν, ἀρχαία περιοχὴ τῆς Γκαντάρα (Gandhara) τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου στὴν Ἰνδία. Παρόμοιοι δίσκοι ἔχουν βρεθεῖ στὸ Σίρκαπ (Τάξιλα). Ὁ δίσκος βρίσκεται στὸ Μητροπολιτικό ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,μουσεῖο τέχνης στὶς Η.Π.Α.
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΙΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΑ-Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

……….[…] Ὁ θαλάσσιος δρόμος ποὺ συνέδεε τὸν δυτικὸ κόσμο μὲ τὴν Ἰνδία ἦταν γνωστὸς στοὺς Ἕλληνες πολὺ πρὶν ἀπό τὴν χριστιανικὴ ἐποχή, πιθανὸν μάλιστα πρὶν ἀπό τὴν ἐποχή τοῦ Σκύλακα, φίλου καὶ γείτονα τοῦ Ἡροδότου, ἀλλά καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Νεάρχου, καθὼς ὁ τελευταῖος εἶχε κατορθώσει νὰ ἀποκτήσῃ ἕνα ὁδηγὸ ἀπό τὴν Γερδωσία ποὺ γνώριζε τὴν ἀκτογραμμή ἔως καὶ τὸν κόλπο τοῦ Ὀρμοῦζ πέραν τοῦ ὁποίου οἱ Ἄραβες εἶχαν τὸ μονοπώλιο. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΙΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΑ-Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ