Αρχείο ετικέτας ΕΜΕΟ 1893-1940 Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

ΕΜΕΟ 1893-1940, Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

,

Ημερολόγιο τού 2015 που εξέδωσε βουργάρικο κόμμα. Σκοπός τού Ημερολογίου, είναι να μην λησμονηθούν οι «αλύτρωτες πατρίδες» τού βουλγαρισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν Μακεδονία και Θράκη με την πολυπόθητη διέξοδο στο Αιγαίο Πέλαγος.Ημερολόγιο τού 2015 που εξέδωσε βουργάρικο κόμμα. Σκοπός τού Ημερολογίου, είναι να μην λησμονηθούν οι «αλύτρωτες πατρίδες» τού βουλγαρισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν Μακεδονία και Θράκη με την πολυπόθητη διέξοδο στο Αιγαίο Πέλαγος.
Ε Μ Ε Ο 1893 -1940
Η άλλη όψη τού βουλγαρικού εθνικισμού

 .

Βλάσης Βλασίδης,

Βασίλης Γούναρης,

Άννα Παναγιωτοπούλου

 .

……….Το απόγευμα τής 3ης Νοεμβρίου τού 1893 συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τού Χρίστο Μπατατζίεφ στην Θεσσαλονίκη, ο Ντάμε Γκρούεφ, ο Πέρε Ποπάρσωφ, ο Αντόν Δημητρώφ, ο Χρίστο Τατάρτσεφ και ο Ιβάν Χατζηνικολώφ. Καρπός τής συνάντησης αυτής ήταν η ίδρυση μιάς μυστικής επαναστατικής οργάνωσης, η οποία έμελλε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στα Βαλκάνια γιά μισό περίπου αιώνα, ενώ τα οράματά της, ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να συγκινούν ορισμένους πολιτικούς κύκλους στις γειτονικές μας χώρες. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΜΕΟ 1893-1940, Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

.

Μακεδονικός Αγώνας προεστοί1

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ

Κατασκοπία, αντικατασκοπία και προπαγάνδα κατά τον Μακεδονικό Αγώνα..

Βλάσης Βλασίδης

 .

……….Η εδραιωμένη βουλγαρική παρουσία στην ύπαιθρο και τις κωμοπόλεις τής Μακεδονίας στις αρχές τού 20ού αιώνα έργο συστηματικών και πολύχρονων ενόπλων πιέσεων τού βουλγαρικού κομιτάτου τής «Εσωτερικής Μακεδονικής Επαναστατικής Οργανώσεως» (ΕΜΕΟ), οδήγησε και την ελληνική πλευρά στην σταδιακή υιοθέτηση τής ένοπλης αντιπαραθέσεως ως κύριου τρόπου δράσεως. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε με την αποστολή σωμάτων που αποτελούνταν είτε από Έλληνες πολίτες, είτε από αλύτρωτους Έλληνες (ιδίως Κρητικούς), κυρίως όμως από εντοπίους. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

ΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Αι Επιδιώξεις των Βουλγαρικών Κομιτάτων και τα Διαπραχθέντα Εγκλήματα

.

……….Τα Βουλγαρικά Κομιτάτα καθ’ όλην την διάρκειαν τού έτους 1905 δεν ηδυνήθησαν να επιδείξουν ουδεμίαν συστηματικήν και συντονισμένην δράσιν. Τούτο ωφείλετο εις τας αντιθέσεις μεταξύ Βαρχοβιστών και Σαντραλιστών και εις την τάσιν ορισμένων ηγετών των τελευταίων προς απαγκίστρωσιν εκ τού εναγκαλισμού τής Βουλγαρικής Κυβερνήσεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ