Αρχείο ετικέτας ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – ΡΩΣΟΙ

ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – ΡΩΣΟΙ

,

Μικρογραφία ἀπὸ τὸ Χρονικὸν τοῦ Μαννασῆ Ἡ εἰσβολὴ τῶν Ρώσων στὴν σημερινὴ βουλγαρία
Μικρογραφία ἀπὸ τὸ Χρονικὸν τοῦ Μαννασῆ Ἡ εἰσβολὴ τῶν Ρώσων στὴν σημερινὴ βουλγαρία

.

Πηγή: ἡ διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ Χρήστου Α. Κυριαζόπουλου

«Ἡ Θράκη κατὰ τοὺς 10ο – 12ο αἰῶνες, συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς πολιτικῆς, διοικητικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς της ἐξέλιξης».

Ἡ πλέον ἐπικίνδυνη ἀλλά καὶ μεγαλύτερης διάρκειας πολεμικὴ ἐπιχείρηση τῶν Ρώσων στὰ ἐδάφη τῆς Θράκης ὑπῆρξε ἐκείνη ἡ ὁποῖα ξεκίνησε μὲ τὴν εἰσβολή τοῦ Ρώσου ἡγεμόνα Σφενδοσθλάβου στὴ Βουλγαρία τὸ 967 καὶ τελείωσε τὸ 971 μὲ τὴ συντριβὴ του ἀπό τὸν Ἰωάννη Τσιμισκῆ. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – ΡΩΣΟΙ