Αρχείο ετικέτας ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ (17-25/9/1921). Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

,

,

Αφιόν Καραχισάρ (17-25 Σεπτεμβρίου 1921). Η επιθετική ενέργεια τού Α΄ Σώματος Στρατού και η νυχτερινή εγκατάλειψη των θέσεων από τους τούρκους.

.,

Εισαγωγή.

……….Πριν την εκδήλωση των τουρκικών επιθετικών ενεργειών τον μήνα Σεπτέμβριο, έχει προηγηθεί η διακοπή των επιχειρήσεων προς Άγκυρα στα τέλη Αυγούστου κατόπιν προτάσεως τής Στρατιάς αποχωρήσεως από τον Σαγγάριο και επιστροφής στις θέσεις εξορμήσεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ (17-25/9/1921). Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ