Αρχείο ετικέτας Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1943

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1943

,

 Ἀεροφωτογραφία τῆς Λέρου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γερμανικῆς ἐπιδρομῆς.
Ἀεροφωτογραφία τῆς Λέρου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γερμανικῆς ἐπιδρομῆς.

,

Γιάννης Τερνιώτης, Profiles: Richard J.Caruana

,

……….(…) Ἡ ἐπιχείρηση ποὺ εἶχε σχεδιαστεῖ ἀπό τὸ γερμανικὸ ἐπιτελεῖο γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τῆς Λέρου καὶ ἀργότερα τῆς Σάμου, εἶχε πάρει τὴν κωδικὴ ὀνομασία «Λεοπάρδαλη» καὶ ἀργότερα στὶς 6 Νοεμβρίου μετονομάστηκε σὲ «Τυφῶν». Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1943